EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Vida Greičiuvienė

Skyriaus vedėja atlieka šias funkcijas:

 

 • organizuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, paskirsto Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę; 
 • vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Kanceliarijos kitų struktūrinių padalinių parengtus su Skyriaus kompetencija susijusius dokumentus, kuriuos pasirašo Kanceliarijos kancleris (toliau - Kancleris); 
 • dalyvauja rengiant Kanceliarijos strateginius ir kitus veiklos planus, užtikrina dokumentų projektų pagal Skyriaus kompetenciją rengimą; 
 • teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo; 
 • Kanclerio pavedimu atstovauja kitose institucijose ir įstaigose; 
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei perdavimą archyvui;
 • užtikrina Kanceliarijoje einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti  prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano ir pirkimų suvestinės parengimą, jų tikslinimą ir paskelbimą bei kontroliuoja jų vykdymą; 
 • užtikrina Kanceliarijai reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų vykdymą;
 • užtikrina tinkamą Kanceliarijoje vykdomų pirkimų dokumentų parengimą, jų aiškinimą bei pateikimą tiekėjams, skelbimų, informacinių pranešimų bei ataskaitų apie pirkimus parengimą bei paskelbimą; 
 • užtikrina Kanceliarijos strateginių veiklos planų projektų parengimą; 
 • užtikrina įsakymų, tvarkų, sutarčių, pažymų, aktų, raštų ir kitų dokumentų projektų susijusių su Skyriaus kompetenciją parengimą; 
 • užtikrina dokumentų valdymo sistemoje DocLogix Skyriui priskirtų dokumentų bylų tvarkymą; 
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

   

Skyriaus vedėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

    

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacijos laipsnis);
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymais ir rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, strateginį planavimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje biudžetinėse įstaigose; 
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą bei valdyti pokyčius; 
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; 
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal Europass); 
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79766013

Šiandien apsilankė: 882

Dabar naršo: 126

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.