EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Dalė Jankauskienė

Vyriausioji specialistė atlieka funkcijas:

    

 • rengia Kanceliarijos viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų komisijai (toliau -Viešųjų pirkimų komisija) pavestų vykdyti viešųjų pirkimų, kurių pirkimo vertė ne didesnė nei 50 tūkst. Lt, dokumentų projektus, teikia juos svarstyti Viešųjų pirkimų komisijai;
 • dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • vykdo jam pavestus mažos vertės pirkimus Kanceliarijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia skelbimus, informacinius pranešimus, ataskaitas apie priskirtus vykdyti viešuosius pirkimus;
 • formuoja dokumentų valdymo sistemoje DocLogix Viešųjų pirkimų komisijos protokolų, pretenzijų; pirkimo dokumentų, Tiekėjų apklausos pažymų  dokumentų bylas;
 • parengia Skyriuje saugojamas dokumentų bylas perdavimui į Kanceliarijos archyvą;
 • konsultuoja Kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus priskirtų funkcijų klausimais;
 • kaupia savo funkcijų vykdymui reikalingus duomenis, dokumentus, juos sistemina ir saugo pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

 

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymais ir rekomendacijomis bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei valstybės tarnybą; 
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje biudžetinėse įstaigose; 
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 
 • gebėti planuoti savo darbą; 
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterio raštingumo kvalifikaciją;                       
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853384

Šiandien apsilankė: 4652

Dabar naršo: 298

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.