EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Rita Hoppenienė

Skyriaus vedėja atlieka šias funkcijas:

  

 • organizuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, paskirsto Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę;
 • vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos (toliau - Kanceliarija) kitų struktūrinių padalinių parengtus su Skyriaus kompetencija susijusius dokumentus, kuriuos pasirašo Kanceliarijos kancleris (toliau - Kancleris);
 • dalyvauja rengiant Kanceliarijos strateginius ir kitus veiklos planus, užtikrina dokumentų projektų pagal Skyriaus kompetenciją rengimą;
 • teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
 • organizuoja Kanceliarijos materialinių vertybių saugojimą ir materialiojo turto analitinę apskaitą;
 • teikia siūlymus ir išvadas dėl valstybės turto, valdymo naudojimo ir disponavimo juo klausimais;
 • dalyvauja rengiant arba vertinant ir teikiant išvadas dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto būklės ir tolesnio panaudojimo galimybių;
 • rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, tai pat asmenų paklausimus;
 • kontroliuoja, kaip vykdomos, Skyriui pavestų kontroliuoti, turto panaudos ir nuomos sutartys;
 • Kanclerio pavedimu atstovauja kitose institucijose ir įstaigose;
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei perdavimą archyvui;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

     

Skyriaus vedja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacijos laipsnis);
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, turto apskaitą ir registravimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį biudžetinėse įstaigose;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą bei valdyti pokyčius;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“




 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77822748

Šiandien apsilankė: 9244

Dabar naršo: 319

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.