EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Izolda Maliukevičienė

   

Skyriaus vedėja atlieka šias funkcijas:

·  organizuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, paskirsto Skyriaus darbuotojams pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę;

·  vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Kanceliarijos kitų struktūrinių padalinių parengtus su Skyriaus kompetencija susijusius dokumentus, kuriuos pasirašo Kancleris;

·  dalyvauja rengiant Kanceliarijos strateginius ir kitus veiklos planus, užtikrina dokumentų projektų pagal Skyriaus kompetenciją rengimą;

·  teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

·  Kanclerio pavedimu atstovauja kitose institucijose ir įstaigose;

·  užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei perdavimą archyvui;

·  pagal kompetenciją koordinuoja ir organizuoja su Lietuvos Respublikos Prezidento ir Kanceliarijos veikla susijusius renginius;

·  pagal kompetenciją koordinuoja reprezentacinių suvenyrų ir dovanų parinkimą ir įsigijimą;

·  užtikriną ekskursijų Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose organizavimą;

·  užtikrina tinkamą Kanceliarijos bibliotekos darbą;

·  organizuoja ir kontroliuoją vertimo raštu ir žodžiu darbus;

·  verčia raštu į anglų kalbą Lietuvos Respublikos Prezidento kalbas, oficialius laiškus ir kitą su Lietuvos Respublikos Prezidento veikla susijusią informacinę medžiagą;

·  sinchroniškai ir nuosekliai verčia žodžiu iš anglų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą aukščiausio lygio ir kituose susitikimuose, spaudos konferencijose, oficialiuose priėmimuose ir kituose renginiuose;

·  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

   

Skyriaus vedėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

·  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties (magistro kvalifikacijos laipsnis) išsilavinimą;

·  išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, viešąjį administravimą;

·  mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

·  gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą bei valdyti pokyčius;

·  sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

·  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853430

Šiandien apsilankė: 4698

Dabar naršo: 310

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.