EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Jūratė Užkurėlytė

   

Bibliografė atlieka šias funkcijas:

·  komplektuoja ir tvarko Kanceliarijos bibliotekos fondą;

·  užsako Kanceliarijos bibliotekai periodinius leidinius;

·  pildo, tvarko ir saugo Kanceliarijos bibliotekos fondo dokumentus;

·  tvarko Kanceliarijos bibliotekos elektroninių laikmenų kartoteką;

·  nuolat informuoja Kanceliarijos darbuotojus apie naujus bibliotekos leidinius, aktualius straipsnius spaudoje, supažindina su aktualios periodikos turiniais;

·  padeda skaitytojams surasti reikiamą informaciją bei leidinius Lietuvos bibliotekų kataloguose bei duomenų bazėse, pristato literatūrą iš minėtų bibliotekų;

·  užsako leidinius per Tarpbibliotekinį abonementą;

·  rengia naujai gautų leidinių ir temines parodas;

·  kaupia savo funkcijų vykdymui reikalingus duomenis ir dokumentus, juos sistemina ir saugo pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;

·  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

   

Bibliografė turi atitikti šiuos reikalavimus:

·  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacijos laipsnis);

·  išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą;

·  mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

·  gebėti planuoti savo darbą;

·  sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

·  mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusiojo vartotojo lygmens B 1 lygiu.

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853454

Šiandien apsilankė: 4722

Dabar naršo: 306

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.