EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Asta Bogušienė

  

Skyriaus vedėja atlieka šias funkcijas:

 

 • organizuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, paskirsto Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę;
 • užtikrina asmenų aptarnavimą ir jų prašymų nagrinėjimą bei Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos (toliau – Kanceliarija) kanclerio (toliau – Kancleris) pavedimų vykdymą nustatytais terminais;
 • teisės aktuose nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, rengia ir pasirašo atsakymus į juos, apie prašymuose keliamas problemas informuoja Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjus bei Kanclerį;
 • priima asmenis, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, juos konsultuoja ir registruoja jų reikalavimus;
 • Kanclerio pavedimu atstovauja kitose institucijose ir įstaigose;
 • vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Kanceliarijos kitų struktūrinių padalinių parengtus su Skyriaus kompetencija susijusius dokumentus, kuriuos pasirašo Kancleris;
 • teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
 • dalyvauja rengiant Kanceliarijos strateginius ir kitus veiklos planus; užtikrina dokumentų projektų pagal Skyriaus kompetenciją rengimą;
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei perdavimą archyvui;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

 

Skyriaus vedėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacijos laipsnis) arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teisės aktais,  reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą ir dokumentų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo asmenų aptarnavimo srityje patirtį;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą bei valdyti pokyčius;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą  (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79347336

Šiandien apsilankė: 1786

Dabar naršo: 135

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.