EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Raminta Vyšniauskienė

Skyriaus vedėja atlieka šias funkcijas:

  

 • organizuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, paskirsto Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę;
 • vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Kanceliarijos kitų struktūrinių padalinių parengtus su Skyriaus kompetencija susijusius dokumentus, kuriuos pasirašo Kanceliarijos kancleris (toliau - Kancleris);
 • dalyvauja rengiant Kanceliarijos strateginius ir kitus veiklos planus, užtikrina dokumentų projektų pagal Skyriaus kompetenciją rengimą;
 • teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;Kanclerio pavedimu atstovauja kitose institucijose ir įstaigose;
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei perdavimą archyvui;
 • užtikrina metodinės pagalbos dokumentų valdymo klausimais teikimą;
 • užtikrina dokumentų valdymą Kanceliarijoje bei Kanceliarijos archyvo veiklą ir jo fondų valdymą;
 • užtikrina dokumentų valdymo sistemos naudotojų saugos teisių ir veiksmų protokolavimo bei dokumentų ir pavedimų šioje sistemoje administravimą, rūpinasi dokumentų valdymo sistemos funkcionavimu ir plėtra;
 • užtikrina įslaptintos informacijos apskaitos dokumentų rengimą, įslaptintos informacijos apskaitos organizavimą, apyvartos kontrolę, teisės aktų numatytų priemonių bei procedūrų dėl jos apsaugos taikymą;
 • užtikrina Skyriaus darbą pagal priskirtą kompetenciją kitų įstaigų ir institucijų duomenų bazėse;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

 

Skyriaus vedėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos (toliau -Kanceliarija) darbą, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos klausimus, dokumentų valdymą, kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų administravimą bei Lietuvos archyvų sistemą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą bei valdyti pokyčius;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77528183

Šiandien apsilankė: 3999

Dabar naršo: 226

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.