EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Jurga Šaltienė

   

Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:

     

 • sudaro metinius Kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo planus;
 • organizuoja kasmetinį ir neeilinį valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
 • organizuoja konkursus į Kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojų pareigas;
 • savo kompetencijos ribose teikia duomenis Valstybės tarnybos registrui;
 • dalyvauja tvarkant Kanceliarijos interneto puslapio dalį personalo klausimais;
 • organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atranką;
 • rengia tarnybinių komandiruočių įsakymų projektus, registruoja įsakymus komandiruočių klausimais;
 • rengia dokumentus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vykstančių į tarnybines komandiruotes, draudimui;
 • pagal struktūrinių padalinių pateiktus duomenis pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • tvarko Kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinių pažymėjimų apskaitą ir jų išdavimą;
 • tvarko Kanceliarijos ilgalaikių leidimų apskaitą ir jų išdavimą;
 • tvarko studentų, atliekančių praktiką Kanceliarijoje, dokumentus;
 • dalyvauja organizuojant Lietuvos valstybės apdovanojimų įteikimo iškilmingas ceremonijas;
 • rengia dokumentų dėl darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo projektus;
 • registruoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus ir tarnybinius pranešimus;
 • sistemina, kaupia ir saugo dokumentus, o pasibaigus kalendoriniams metams, pagal dokumentacijos planą Kanceliarijos archyvui perduoda įsakymų komandiruočių klausimais bylas bei jų registrą, konkursų ir atrankos dokumentus, pažymėjimų bei leidimų registrus ir kt.;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

  

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, valstybės tarnautojų registro, viešojo administravimo, darbo teisės, socialinio draudimo klausimus;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį personalo srityje biudžetinėse įstaigose;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

  

 

 

 

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131552

Šiandien apsilankė: 1260

Dabar naršo: 107

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.