EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Giedrius Krasauskas

   

Kanceliarijos kancleris atlieka šias funkcijas:

  

 • vadovauja Kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bei atsako už visą Kanceliarijos darbą;
 • sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis, užtikrinančiais Kanceliarijos funkcijų vykdymą;
 • priima sprendimus dėl finansinių ir ūkinių operacijų atlikimo;
 • kaip ordinų kancleris tvarko valstybės apdovanojimus;
 • teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui tvirtinti kanceliarijos struktūrą;
 • tvirtina Kanceliarijos pareigybių sąrašą;
 • tvirtina karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
 • įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš einamų pareigų karjeros valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • skatina ir skiria nuobaudas karjeros valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
 • tvirtina Kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atostogų grafikus;
 • nustato veiklos sritis Kanceliarijos struktūriniams padaliniams ir tvirtina padalinių nuostatus;
 • nustato piliečių ir kitų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo, asmenų priėmimo, aptarnavimo Kanceliarijoje tvarką;
 • pagal kompetenciją leidžia įsakymus;
 • saugo Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;
 • užtikrina Kanceliarijos archyvinių dokumentų komplektavimą, saugojimą ir naudojimą;
 • užtikrina, kad tinkamai būtų formuojamas Kanceliarijos bibliotekos fondas;
 • bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • dalyvauja mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Kanceliarijos organizuojamuose renginiuose;
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos Prezidento pavestas ar teisės aktuose numatytas funkcijas.

  

Kanceliarijos kancleris turi atitikti šiuos reikalavimus:

  

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį valstybės institucijose ar įstaigose;
 • būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžeto planavimą bei išlaidų sąmatų sudarymą, prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, valstybės apdovanojimų skyrimo tvarką, valstybės ir tarnybos paslaptis, dokumentų saugojimo tvarką, ir kitais su jais susijusiais teisės aktais;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijų formavimo tvarką, funkcijas bei kompetenciją;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucine sistema;
 • mokėti analizuoti, valdyti ir apibendrinti informaciją, teikti ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą bei valdyti pokyčius, sugebėti priimti sprendimus, analizuoti problemas ir prognozuoti perspektyvas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus
  bei dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programomis;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną kalbą Europos Sąjungos kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių įgudusio vartotojo C1 lygiu;
 • įstatymų nustatyta tvarka turi įgyti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131514

Šiandien apsilankė: 1222

Dabar naršo: 116

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.