EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Giedrė Isokienė

 

Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:

 

rengia Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Teisės grupės darbą (toliau – Grupės vadovas), darbotvarkių projektus;

rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų projektus, organizuoja pasirašytų Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų registravimą ir paskelbimą;

padeda organizuoti Grupės posėdžius ir dalykinius susitikimus, rengia atmintines Grupės Respublikos Prezidento patarėjams;

spausdina Grupės dokumentus, prireikus juos skenuoja, kopijuoja, įriša;

perduoda Grupės Respublikos Prezidento patarėjams pagal kompetenciją gautus fizinių ir juridinių asmenų raštus, kontroliuoja dokumentų įvykdymo terminus, informuoja Grupės vadovą apie laiku neįvykdytus pavedimus;

pagal kompetenciją teikia informaciją telefonu;

registruoja, siunčia adresatams dokumentus;

rengia užsakymus prekėms, paslaugoms ir darbams pagal Grupės poreikius;

formuoja gautų dokumentų bylas pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą dokumentų valdymo sistemoje DocLogix, paruošia registravimui siunčiamus dokumentus;

kaupia dokumentus, susijusius su savo funkcijų vykdymu, juos saugo ir sistemina pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;

nustatyta tvarka perduoda į Kanceliarijos archyvą Grupės bylas;

vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus su Kanceliarijos ar Grupės funkcijomis susijusius Kanclerio, Grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnį (dvipakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba vienpakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą;

išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, tarnybinio protokolo reikalavimus;

mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

gebėti planuoti savo darbą;

sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų

rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europasą);

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853484

Šiandien apsilankė: 4752

Dabar naršo: 307

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.