EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Aušra Svilainienė


Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:


 • rengia, registruoja ir daugina dokumentus Valstybės gynimo tarybos posėdžiams, išplatina juos Valstybės gynimo tarybos nariams;
 • tvarko Grupės dokumentų apskaitą, registruoja ir siunčia dokumentus adresatams;
 • kontroliuoja dokumentų vykdymo terminus, informuoja Respublikos Prezidento vyriausiąjį patarėją, koordinuojantį Nacionalinio saugumo grupės darbą (toliau- Grupės vadovas), apie laiku neįvykdytas užduotis;
 • rašo Grupės posėdžių protokolus, rengia Grupės organizuojamų susitikimų atmintines, spausdina ir daugina Grupės dokumentus;
 • pagal kompetenciją teikia interesantams informaciją telefonu, priima ir perduoda telekomunikacijų tinklais duomenis, gauna Grupės darbui reikalingą medžiagą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus Grupės vadovo, Grupės Respublikos Prezidento patarėjų pavedimus;
 • formuoja gautų dokumentų bylas pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą dokumentų valdymo sistemoje DocLogix, paruošia registravimui siunčiamus dokumentus;
 • kaupia dokumentus, susijusius su savo funkcijų vykdymu, juos sistemina, saugo pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • nustatyta tvarka perduoda į Kanceliarijos archyvą Grupės bylas;
 • rengia užsakymus prekėms, paslaugoms ir darbams pagal Grupės poreikius;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus su Kanceliarijos ar Grupės funkcijomis susijusius Grupės vadovo ir Kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.


Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus


 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir tarnybos paslaptis, dokumentų valdymą ir darbą su kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis ir kt.;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo veiklą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B 1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, klasifikuojama slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, NATO ir ES paslaptį sudarančia informacija žymima slaptumo žyma „Secret“.


 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79374266

Šiandien apsilankė: 6005

Dabar naršo: 127

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.