EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Dalia Zabelevičienė

 

Vyriausioji specialistė vykdo tokias funkcijas:

 

 • rengia Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą (toliau – Grupės vadovas), darbotvarkių projektus;
 • pagal kompetenciją padeda organizuoti Grupės kuruojamus renginius ir susitikimus Kanceliarijoje, Grupės posėdžius ir dalykinius susitikimus, rengia atmintines Grupės Respublikos Prezidento patarėjams;
 • dalyvauja Grupės renginių (verslo apdovanojimų ceremonijų, konferencijų, apskritų stalų), vykstančių Prezidento rūmuose, organizaciniame procese;
 • perduoda Grupės Respublikos Prezidento patarėjams pagal kompetenciją gautus fizinių ir juridinių asmenų raštus, kontroliuoja jų įvykdymo terminus, informuoja Grupės vadovą apie laiku neįvykdytus pavedimus;
 • rengia raštų fiziniams ir juridiniams asmenims projektus;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją telefonu;
 • prireikus spausdina, skenuoja ar kopijuoja Grupės dokumentus, juos įriša;
 • rengia užsakymus prekėms, paslaugoms ir darbams pagal Grupės poreikius;
 • formuoja gautų dokumentų bylas pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą dokumentų valdymo sistemoje DocLogix, paruošia registravimui siunčiamus dokumentus;
 • kaupia dokumentus, susijusius su savo funkcijų vykdymu, juos saugo ir sistemina pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • nustatyta tvarka formuoja, sutvarko ir perduoda į Kanceliarijos archyvą Grupės bylas;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus su Kanceliarijos ar Grupės funkcijomis susijusius Kanclerio, Grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

 

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir darbą su kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis, tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B2lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131508

Šiandien apsilankė: 1216

Dabar naršo: 114

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.