EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Edita Kriščiūnienė

 

Patarėja vykdo tokias funkcijas:

 

 • analizuoja duomenis apie žemės reformos, teritorijų planavimo, komunalinis ūkio, būsto renovavimo, valstybės žemės ir kitus su žemės ūkiu ir aplinkosauga susijusius klausimus Lietuvoje ir užsienyje, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos ministerijų, ypač Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, taip pat kitų žemės ūkį ir aplinkosaugą reguliuojančių institucijų svarbiausius sprendimus, susijusius su žemės ūkio ir aplinkosaugos veiklos reguliavimu, ir esant reikalui informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Aplinkos, Žemės ūkio ir kitomis ministerijomis, taip pat su žemės ūkį ir aplinkosaugą reguliuojančiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo asociacijomis, nepriklausomais ekspertais, tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant svarbiausius žemės ūkio ir aplinkosaugos klausimus;
 • dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant bei vertinant svarbiausius įstatymus ir kitus teisės aktus, formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Komisijos siūlymų bei kitų ES institucijų iniciatyvų žemės ūkio įmonių veiklos reguliavimo bei aplinkosaugos srityse;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su žemės ūkio įmonių veiklos reguliavimu, aplinkos apsaugos politika;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą, pavedimus.

 

Patarėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį valstybės viešojo administravimo srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ekonominės politikos klausimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą ir kt.;
 • išmanyti svarbiausias Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir aplinkosaugos politikos nuostatas;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

   

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131524

Šiandien apsilankė: 1232

Dabar naršo: 120

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.