EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Rasa Jablonskytė-Barbuškienė

 

Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui informaciją Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais;
 • organizuoja Komisijos posėdžius: rengia asmenų, kurie kreipiasi dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, bylų aprašymus, Komisijos posėdžio metu referuoja šių asmenų bylas;
 • organizuoja kandidatų į piliečius priėmimus pas Lietuvos Respublikos Prezidentą;
  rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka ir Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo projektus;
 • nagrinėja iš teritorinių policijos įstaigų gautas asmenų, kurie kreipėsi dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, bylas ir rengia šias bylas Komisijos posėdžiams, iš teritorinių policijos įstaigų bei kitų institucijų renka papildomą, reikalingą posėdžiams, informaciją;
 • konsultuoja asmenis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais, taip pat konsultuoja teritorinių policijos įstaigų bei kitų valstybės institucijų atsakingus darbuotojus Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo bei Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo taikymo klausimais;
 • Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Teisės grupės (toliau -Grupės vadovas) darbą, pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, svarstant klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybe;
 • teikia statistinę informaciją Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo klausimais
  suinteresuotoms institucijoms;
 • rengia ir teikia suinteresuotoms institucijoms užklausimus bei informaciją Lietuvos
  Respublikos pilietybės klausimais;
 • teikia pasiūlymus ir išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais;
 • vykdo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam deleguotas Komisijos pirmininko pavaduotojo funkcijas:
 • pasirašo raštus, siunčiamus valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl Komisijai reikalingų prašymų ar teikimų bei asmenims apie priimtus sprendimus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • pasirašo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų išrašų lydraščius, siunčiamus asmenims, kuriems buvo suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė;
  atlieka Komisijos pirmininko funkcijas, jam nesant;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliotas atstovauja teisme.
 • vykdo kitus su Kanceliarijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį teisinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius pilietybės klausimus;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį valstybinėse institucijose;
  mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853715

Šiandien apsilankė: 4983

Dabar naršo: 325

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.