EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Auksė Čepkauskaitė

   

Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:

·  nustatyta tvarka aprašo ir teikia įvertinti Dovanų įvertinimo komisijai Lietuvos Respublikos Prezidentui pagal tarptautinį protokolą įteiktas dovanas, taip pat dovanas, kurios įteikiamos Lietuvos Respublikos Prezidentui kaip valstybės vadovui Lietuvoje bei Kanceliarijos valstybės tarnautojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, susijusias su jų pareigomis, gautas dovanas, kurių vertė viršija 100,00 litų (toliau - gautos dovanos);

·  tvarko gautų dovanų apskaitos žurnalą;

·  tvarko ir saugo gautas dovanas;

·  rengia gautų dovanų ekspozicijas;

·  pagal kompetenciją organizuoja reprezentacijai skirtų suvenyrų ir dovanų įsigijimą;

·  pagal kompetenciją organizuoja koncertus, parodas ir kitus renginius visuomenei Prezidento rūmuose, padeda organizuoti kitus su Lietuvos Respublikos Prezidento ir Kanceliarijos veikla susijusius renginius, tvarko asmenų, dalyvaujančių Prezidento rūmuose vykstančiuose renginiuose, sąrašus;

·  organizuoja proginių sveikinimų įsigijimą bei išsiuntimą, tvarko sveikinamų asmenų sąrašus;

·  organizuoja ekskursijas Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose, tvarko ekskursijų sąrašus;

·  kaupia savo funkcijų vykdymui reikalingus duomenis ir dokumentus, juos sistemina ir saugo pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;

·  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

   

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

·  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacijos laipsnis);

·  išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, viešąjį administravimą;

·  mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

·  gebėti planuoti savo darbą;

·  sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

·  mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusiojo vartotojo lygmens B 1 lygiu (pagal Europass);

·  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853411

Šiandien apsilankė: 4679

Dabar naršo: 310

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.