EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Aira Mečėjienė

 

Patarėja vykdo tokias funkcijas:

 

 • analizuoja duomenis apie valstybės ir savivaldybių laiduojamą sveikatos priežiūrą, sveikatos stiprinimo ir sveikatos atgavimo priežiūros organizavimą, sveikatos sistemos valdymą, pasitenkinimą vykdoma sveikatos sistemos politika ir rezultatais bei kitus su sveikatos apsauga susijusius klausimus Lietuvoje ir užsienyje, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų, taip pat kitų sveikatos apsaugą reguliuojančių institucijų svarbiausius sprendimus, susijusius su sveikatos apsaugos veiklos reguliavimu, ir esant reikalui, informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, ypač su Sveikatos apsaugos ministerija, taip pat su kitomis sveikatos apsaugą vykdančiomis ir reguliuojančiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, nepriklausomais ekspertais, tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant svarbiausius sveikatos apsaugos klausimus;
 • dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant bei vertinant svarbiausius įstatymus ir kitus teisės aktus, formuojant Lietuvos Respublikos Prezidento poziciją dėl Europos Komisijos siūlymų bei kitų ES institucijų iniciatyvų sveikatos apsaugos reguliavimo srityse;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su sveikatos apsaugos veiklos reguliavimu, sveikatos apsaugos politika;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą, pavedimus.

 

Patarėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį valstybės viešojo administravimo srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos politikos klausimus;
 • išmanyti svarbiausias Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos politikos nuostatas.
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

   

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131555

Šiandien apsilankė: 1263

Dabar naršo: 106

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.