EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Ramunė Guobaitė-Kirslienė

    

Patarėja vykdo tokias funkcijas:

 

 • analizuoja duomenis apie valstybės ir savivaldybių laiduojamą socialinės apsaugos priežiūrą, socialinės apsaugos sistemos valdymą, pasitenkinimą vykdoma socialinės apsaugos politika ir rezultatais bei kitus su socialine apsauga susijusius klausimus Lietuvoje ir užsienyje, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų, taip pat kitų socialinę apsaugos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų svarbiausius sprendimus, ir esant reikalui, informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, ypač su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip pat su kitomis socialinę apsaugą vykdančiomis ir reguliuojančiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, nepriklausomais ekspertais, tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant svarbiausius socialinės apsaugos klausimus;
 • dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant bei vertinant svarbiausius įstatymus ir kitus teisės aktus, formuojant Lietuvos Respublikos Prezidento poziciją dėl Europos Komisijos siūlymų bei kitų Europos Sąjungos institucijų iniciatyvų socialinės apsaugos reguliavimo srityse;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su socialinės apsaugos veiklos reguliavimu, socialinės apsaugos politika;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą, pavedimus.

 

Patarėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį valstybės viešojo administravimo srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos politikos klausimus;
 • išmanyti svarbiausias Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos politikos nuostatas;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

   

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131483

Šiandien apsilankė: 1191

Dabar naršo: 108

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.