EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Lina Adakauskienė

  

Patarėja vykdo tokias funkcijas:

  

 • analizuoja su Lietuvos valstybės finansais, ES finansų politika, mokesčiais, pinigų politika, finansų sektoriaus plėtra susijusius klausimus, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos ministerijų, ypač Finansų ministerijos, Lietuvos banko, Valstybės kontrolės, taip pat kitų valstybės institucijų svarbiausius sprendimus, susijusius su valstybės finansų bei monetarinės politikos veiklos reguliavimu, ir esant reikalui, informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Lietuvos banku, Finansų ministerija, Valstybės kontrole ir kitomis žinybomis, taip pat su fiskalinę ir monetarinę politikos formuojančiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo asociacijomis, nepriklausomais ekspertais, tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant svarbiausius finansų bei pinigų politikos klausimus;
 • dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant bei vertinant svarbiausius įstatymus ir kitus teisės aktus, formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Komisijos siūlymų bei kitų ES institucijų iniciatyvų finansų bei pinigų politikos srityse;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su valstybės ir ES lėšų valdymu bei panaudojimu, mokesčiais, finansų sektoriaus plėtra, kitų finansų srities priemonių įgyvendinimu, pinigų politika;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • organizuoja ir koordinuoja Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą nesant Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo kuruojančio, Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą (toliau – Grupė);
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Grupės darbą, pavedimus.

   

Patarėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

  

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį valstybės viešojo administravimo srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ekonominės politikos klausimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir kt.;
 • išmanyti svarbiausias Lietuvos Respublikos ekonomikos, finansų bei Europos Sąjungos vykdomos finansų politikos nuostatas;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131486

Šiandien apsilankė: 1194

Dabar naršo: 111

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.