EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Dalia Vaikšnorienė

Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:

 

 • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus Skyriaus veiklos klausimais; 
 • rengia Kanceliarijos sudaromų sutarčių projektus, nustatyta tvarka derina, pasirašytas sutartis registruoja sutarčių registre, tvarko jų apskaitą;
 • vizuoja Kanceliarijos kanclerio (toliau - Kancleris) pasirašomus teisės aktus ir kitus dokumentus; 
 • pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, pretenzijas ir skundus;  
 • Kanclerio pavedimu atstovauja teisminėse institucijose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, vietos savivaldos institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose; 
 • rengia Kanclerio išduodamus įgaliojimus konkretiems veiksmams atlikti; 
 • rengia pažymas teisės klausimais;
 • dalyvauja rengiant Kanceliarijos strateginius, metinius ir kitus veiklos planus;
 • administruoja norminių vidaus teisės aktų bazę vidiniame Kanceliarijos interneto puslapyje;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai. 

    

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

   

 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą; 
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną bei Skyriaus kompetencijai priskirtinas teisės sritis ir gebėti juos taikyti praktiškai; 
 • turėti ne mažesnį kaip dviejų metų teisinio darbo patirtį biudžetinėse įstaigose;
 • turėti sutarčių rengimo patirtį, ne mažesnę kaip vieneri metai; 
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, išaiškinimus bei atsikirtimus ir atsiliepimus teismams civilinėse, administracinėse bylose, rengti medžiagą teisminiam nagrinėjimui;
 • gebėti planuoti savo darbą
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti įvertinti teisės aktus;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 78947994

Šiandien apsilankė: 4948

Dabar naršo: 237

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.