EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Agnė Railaitė - Bardė

    

Specialistė atlieka šias funkcijas:

  

 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų heraldikos klausimais projektus;
 • Komisijos pirmininko pavedimu šaukia Komisijos posėdžius;
 • pateikia Komisijos nariams dokumentų projektus ir kitą posėdžio medžiagą;
 • rašo Komisijos posėdžio protokolus, juos pasirašo;
 • pagal kompetenciją konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, mokslo ir studijų institucijas heraldikos klausimais;
 • sistemina, kaupia ir saugo dokumentus, o pasibaigus kalendoriniams metams, pagal dokumentacijos planą perduoda juos Kanceliarijos archyvui;
 • vykdo kitus, su nurodytomis funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strategijos tikslai.

    

Specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

  

 • turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities istorijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų heraldikos mokslinio ir/ar praktinio darbo patirtį;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos heraldiką;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių), pažengusiojo vartotojo lygmens B 2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

  

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79766015

Šiandien apsilankė: 884

Dabar naršo: 124

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.