EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Virgina Stasevičienė

Vyresnioji specialistė atlieka šias funkcijas:

   

 • tvarko Kanceliarijos archyvo fondą, rengia dokumentų bylų apskaitos bei perdavimo valstybės archyvams dokumentus;
 • konsultuoja Kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo, bylų sudarymo, dokumentų atrinkimo saugoti ir naikinti klausimais;
 • teikia Lietuvos valstybės naujajam archyvui valstybės archyvui informaciją apie fondo sudėties ir kiekio pasikeitimus;
 • tvarko ir tobulina archyvo fondų informacinę sistemą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka perduoda laikinai naudotis Kanceliarijos archyve saugomus dokumentus, rengia laikino perdavimo naudotis aktus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoda dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus iš dokumentų;
 • vykdo saugomų rašytinių dokumentų apskaitą, atlieka jų būklės stebėseną bei įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;
 • atrenka dokumentus naikinti bei teikia siūlymus sprendžiant dokumentų vertės ekspertizės ir saugojimo terminų, kai jų nenustato kiti teisės aktai, klausimus;
 • kaupia dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, juos sistemina, formuoja bylas ir registrus pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei saugo juos Kanceliarijoje nustatyta tvarka;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.


Vyresnioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

  

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Kanceliarijos darbą, dokumentų valdymą bei Lietuvos archyvų sistemą;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

      

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77766362

Šiandien apsilankė: 6190

Dabar naršo: 289

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.