EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Martynas Lukoševičius

 

Patarėjas vykdo tokias funkcijas:

 

 • analizuoja ir referuoja Lietuvos Respublikos Prezidentui apie tarptautinės politikos tendencijas Europos Sąjungos ir NATO šalyse, Šiaurės Amerikos regiono šalyse, tarptautinėse organizacijose (ES, NATO, OECD) ir svarbiausius Lietuvos užsienio politikos klausimus šių šalių atžvilgiu;
 • teikia pasiūlymus ir pataria Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl Lietuvos užsienio politikos Europos Sąjungos ir NATO šalyse, Šiaurės Amerikos regiono šalių ir tarptautinių organizacijų (ES, NATO, OECD) krypčių, prioritetų, taip pat dėl užsienio politikos vykdymo;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir kitų institucijų posėdžiuose, svarstant užsienio politikos klausimus Europos Sąjungos ir NATO šalyse, Šiaurės Amerikos regiono atžvilgiu, išdėstyto Lietuvos Respublikos Prezidento poziciją dėl juose nagrinėjamų klausimų;
 • rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Prezidentui susitikimams su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (ES, NATO, OECD) atstovais;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamas tarptautines sutartis ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentei pasiūlymus dėl jų pagal kompetenciją;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu atstovauti Lietuvos Respublikos Prezidentui valstybės institucijų pasitarimuose užsienio politikos klausimais, išdėsto Lietuvos Respublikos Prezidento poziciją viešose diskusijose bei susitikimų su užsienio šalių atstovais metu;
 • stebi ir analizuoja svarbiausius įvykius pasaulyje ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui informaciją apie tai;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu inicijuoja suinteresuotų institucijų pasitarimus dėl Lietuvos užsienio politikos Europos Sąjungos ir NATO šalyse, Šiaurės Amerikos regiono šalyse, tarptautinėse organizacijose (ES, NATO, OECO);
 • pagal kompetenciją vykdo tarnybinį susirašinėjimą su Lietuvos valstybės institucijomis, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis;
 • pagal kompetenciją palaiko darbinius ryšius su užsienio šalių diplomatais ir tarptautinių organizacijų atstovais, susitikimų su jais metu aptaria aktualius tarptautinės politikos ir Lietuvos Respublikos Prezidentui svarbius klausimus;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Užsienio politikos grupės darbą (toliau - Grupės vadovas), pavedimus.

Patarėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinių santykių srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinę tarnybą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, protokolo reikalavimus ir kt.;
 • žinoti pagrindines Lietuvos užsienio politikos kryptis, jų įgyvendinimo būdus ir priemones, taip pat kitų valstybių užsienio politikos klausimus;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucine sistema, Europos Sąjungos teisės aktų rengimo ir priėmimo procedūromis;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) įgudusio vartotojo C1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853438

Šiandien apsilankė: 4706

Dabar naršo: 311

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.