EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Julita Dudutienė

   

Kanclerio asistentė atlieka šias funkcijas:

 

 • atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos ministerijų ar kitų institucijų gautus teikimus ar raštus, rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų projektus;
 • registruoja specialiame žurnale ir dokumentų valdymo sistemoje DocLogix pasirašytus Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus;
 • pasirašytų Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų skaitmenines kopijas, dekretų pasirašymo dieną, įkelia į Teisės aktų registrą (TAR) ir patvirtina el. parašu;
 • dokumentų valdymo sistemoje DocLogix užregistruotus Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus persiunčia susipažinti Spaudos tarnybai ir kitiems Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidento potvarkių projektus, pasirašytus Lietuvos Respublikos Prezidento potvarkius registruoja specialiame žurnale ir dokumentų valdymo sistemoje DocLogix, potvarkių pasirašymo dieną įkelia į Teisės aktų registrą (TAR) ir patvirtina el. parašu;
 • dokumentų valdymo sistemoje DocLogix užregistruotus Lietuvos Respublikos Prezidento potvarkius persiunčia susipažinti struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją;
 • dokumentų valdymo sistemoje DocLogix registruoja siunčiamus Lietuvos Respublikos Prezidentui pasirašyti Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • parengia lydraštį Lietuvos Respublikos įstatymui ir perduoda nagrinėti Teisės grupei;
 • rengia lydraštį pasirašytiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir grąžina juos Lietuvos Respublikos Seimui;
 • Kanclerio pavedimu rengia raštų fiziniams ir juridiniams asmenims projektus, prireikus spausdina, skenuoja ar kopijuoja juos, pagal kompetenciją teikia informaciją telefonu;
 • rengia užsakymus prekėms, paslaugoms ir darbams pagal poreikį;
 • priima iš struktūrinių padalinių parengtus įsakymų, raštų, pažymų, kitų dokumentų projektus, perduoda juos Kancleriui pasirašyti;
 • Kanclerio pavedimu organizuoja struktūrinių padalinių vadovų posėdžius, rašo posėdžių protokolus;
 • informuoja Kanceliarijos atsakingą darbuotoją, organizuojantį leidimų darbui su įslaptinta informacija išdavimą paslapčių subjektų vadovams, kuriuos į pareigas skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, apie jų paskyrimą į pareigas ir jų atleidimą iš einamų pareigų;
 • tvirtina Kanceliarijoje sudarytų ar oficialiai gautų dokumentų kopijų, nuorašų, išrašų tikrumą;
 • formuoja gautų dokumentų bylas pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą dokumentų valdymo sistemoje DocLogix, paruošia registravimui siunčiamus dokumentus;
 • kaupia dokumentus, susijusius su savo funkcijų vykdymu, juos saugo ir sistemina pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • nustatyta tvarka formuoja, sutvarko ir perduoda į Kanceliarijos archyvą bylas;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus su Kanceliarijos funkcijomis susijusius Kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

  

Kanclerio asistentė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, dokumentų valdymą, tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B 2 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131550

Šiandien apsilankė: 1258

Dabar naršo: 106

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.