EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Audronė Čerskytė

 

Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui informaciją Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais;
 • organizuoja Komisijos posėdžius: rengia asmenų, kurie kreipiasi dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, bylų aprašymus, siunčia informaciją Komisijos nariams, rašo Komisijos posėdžio protokolą;
 • organizuoja kandidatų į piliečius priėmimus pas Lietuvos Respublikos Prezidentą;
 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka ir Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo projektus;
 • raštu informuoja asmenis ir suinteresuotas institucijas apie priimtus neigiamus sprendimus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • rengia dekretų išrašus asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliotas atstovauja teisme;
 • Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Teisės grupės darbą (toliau - Grupės vadovas), pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, valstybės institucijų rengiamuose pasitarimuose ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, svarstant klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybe;
 • nagrinėja asmenų pareiškimus Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais bei rengia atsakymus į juos;
 • konsultuoja asmenis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais, taip pat konsultuoja migracijos tarnybų ir kitų valstybės institucijų atsakingus darbuotojus Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo klausimais;
 • teikia statistinę informaciją Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo klausimais suinteresuotoms institucijoms;
 • rengia ir teikia užklausimus bei informaciją Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus bei išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais;
 • tvarko Komisijos posėdžių protokolų registrą bei talpina statistinius duomenis apie asmenis, kurie kreipėsi dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, į DocLogic sistemos registrą;
 • kaupia dokumentus, susijusius su savo funkcijų vykdymu, juos saugo ir sistemina pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei nustatyta tvarka perduoda juos į Kanceliarijos archyvą;
 • vykdo kitus, su Kanceliarijos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

Vyresnioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą vienpakopį aukštąjį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pilietybės klausimus;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853476

Šiandien apsilankė: 4744

Dabar naršo: 314

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.