EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Daina Julija Lyderienė

Vyresnioji specialistė atlieka šias funkcijas:

   

 • tvarko Kanceliarijos archyvo fondą, organizuoja jo valdymą, naudojimą ir perdavimą valstybės archyvui teisės aktų nustatyta tvarka, rengia apskaitos dokumentus;
 • konsultuoja Kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dokumentų tvarkymo, apskaitos, atrinkimo saugoti ir naikinti klausimais;
 • teikia valstybės archyvui informaciją apie fondo sudėties ir kiekio pasikeitimus;
 • tvarko ir tobulina archyvo fondų informacinę sistemą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka perduoda laikinai naudotis Kanceliarijos archyve saugomus dokumentus, rengia laikino perdavimo naudotis aktus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoda dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus iš dokumentų;
 • vykdo saugomų vaizdo ir garso dokumentų apskaitą, atlieka jų būklės stebėseną bei įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;
 • kaupia dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, juos sistemina, formuoja bylas ir registrus pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei saugo juos Kanceliarijoje nustatyta tvarka;
 • atrenka dokumentus naikinti bei teikia siūlymus sprendžiant dokumentų vertės ekspertizės ir saugojimo terminų, kai jų nenustato kiti teisės aktai, klausimus;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susiujusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

   

Vyresnioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

  

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Kanceliarijos darbą, dokumentų valdymą, darbą su kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis bei Lietuvos archyvų sistemą;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77528403

Šiandien apsilankė: 4219

Dabar naršo: 232

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.