EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Lina Masiulionienė

    

Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:

 

 • nustatyta tvarka paskirsto, registruoja bei pagal kompetenciją nukreipia Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Kanceliarijai adresuotus dokumentus;
 • kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje vykdo gautų dokumentų apskaitą bei formuoja šių dokumentų registrą;
 • kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje prižiūri gautų dokumentų valdymą, pagal poreikį rengia statistinę informaciją;
 • kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje vykdo Lietuvos Respublikos Prezidento ir Kanclerio pavedimų (rezoliucijų) apskaitą;
 • kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje atlieka informacijos apie šių dokumentų paiešką bei teikia su šiais dokumentais susijusią informaciją;
 • kaupia dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, juos sistemina, formuoja bylas ir registrus pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei saugo juos Kanceliarijoje nustatyta tvarka;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu rengia įsakymų, pažymų, aktų, metodikų, raštų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja rengiant Skyriaus metinius ir kitus veiklos planus;
 • nesant Skyriaus vedėjo, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas;
 • bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • dalyvauja mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Kanceliarijos organizuojamuose renginiuose, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus su Kanceliarijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius Kanclerio ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą ir darbą su kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis;
 • vadovautis Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais ir potvarkiais, Kanceliarijos kanclerio įsakymais, Kanceliarijos nuostatais ir vidaus bei darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, Skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo su kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis biudžetinėse įstaigose patirtį;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti
  dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio
  raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos kalbų: anglų, prancūzų ar
  vokiečių pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • įstatymų nustatyta tvarka turi įgyti leidimą dirbti ar susipažinti su
  įslaptinta informacija. 
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77766387

Šiandien apsilankė: 6215

Dabar naršo: 300

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.