EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Aurika Grozova

Skyriaus vedėjo pavaduotoja atlieka šias funkcijas:

 

 • įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą; 
 • rengia įsakymų, pažymų, aktų, metodikų, raštų ir kitų dokumentų projektus, tiria fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus pagal savo kompetenciją; 
 • rengia Kanceliarijos viešųjų pirkimų komisijai pavestų vykdyti viešųjų pirkimų, kurių pirkimo vertė didesnei nei 50 tūkst. Lt, dokumentų projektus;
 • rengia susirašinėjimo su pirkimo  dalyviais bei Viešųjų pirkimų tarnyba dokumentų projektus; 
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia skelbimus, informacinius pranešimus ataskaitas apie priskirtus vykdyti viešuosius pirkimus; 
 • organizuoja ir koordinuoja Kanceliarijos strateginio veiklos plano sudarymą; 
 • prižiūri ir analizuoja strateginio veiklos plano įgyvendinimą; 
 • nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas; 
 • formuoja dokumentų valdymo sistemoje DocLogix Viešųjų pirkimų komisijos protokolų, pretenzijų, pirkimo dokumentų, susirašinėjimo dokumentų bylas;
 • konsultuoja Kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei perdavimą archyvui;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

     

Skyriaus vedėjo pavaduotoja turi atitikti šiuos reikalavimus:

   

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymais ir rekomendacijomis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, strateginį planavimą;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853654

Šiandien apsilankė: 4922

Dabar naršo: 302

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.