EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Andrius Reznikovas

 

Specialistas vykdo vykdo tokias funkcijas:

 

 • renka informaciją aktualiais užsienio politikos klausimais, analizuoja ir referuoja Respublikos Prezidento vyriausiajam patarėjui ir kitiems patarėjams, kuruojantiems užsienio politikos klausimus, apie tarptautinių santykių svarbiausius įvykius, tendencijas ir pasaulio aktualijas bei svarbiausius Lietuvos užsienio politikos klausimus;
 • derina su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, Lietuvos Respublikos Prezidento vizitus į užsienį, derina ir organizuoja susitikimus su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais Lietuvoje ir užsienyje;
 • rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Prezidento susitikimams su užsienio valstybių bei tarptautinių organizacijų atstovais; 
 • rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Prezidento susitikimams, susijusiems su Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų skyrimu ir atšaukimu, užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamųjų ir atšaukiamųjų raštų priėmimu;
 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidento kalbų, laiškų ir kitų oficialių dokumentų, susijusių su Lietuvos užsienio politika, projektus;
 • pagal kompetenciją vykdo tarnybinį susirašinėjimą su Lietuvos valstybės institucijomis, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl informacijos teikimo Lietuvos ir užsienio visuomenės informavimo priemonėms Lietuvos užsienio politikos klausimais;
 • padeda Respublikos Prezidento patarėjams, kuruojantiems užsienio politikos klausimus, organizuoti posėdžius ir dalykinius susitikimus;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo ir kitų patarėjų, kuruojančių Užsienio politikos grupės darbą, pavedimus.

 

Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir darbą su kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis, tarnybinio protokolo reikalavimus; 
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą; 
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853340

Šiandien apsilankė: 4608

Dabar naršo: 290

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.