EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Agnė Jeruševičiūtė

    

Vyresnioji specialistė atlieka šias funkcijas:

 

 • rengia pažymas Lietuvos Respublikos Prezidento vadovaujamai Malonės komisijai (toliau – Malonės komisija);
 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Malonės komisijai būtinus dokumentus dėl nuteistųjų asmenų malonės prašymų, kuriuos yra nuteisę Lietuvos Respublikos teismai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių, kuriuos nuteisė kitų valstybių teismai ir kurie atlieka bausmę Lietuvoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenumato kitaip;
 • dalyvauja Malonės komisijos posėdžiuose, kurių metu referuoja apie nuteistųjų nusikaltimo pobūdį, nuteistojo elgesį pataisos įstaigose, nuteistojo charakteristiką bei kitas sąlygas, reikšmingas sprendžiant klausimus dėl malonės suteikimo;
 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų dėl malonės suteikimo projektus;
 • siunčia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų dėl malonės suteikimo nuorašus į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją vykdymui;
 • rengia dokumentus nuteistiesiems, kuriems malonė nesuteikta, sugrąžina prie malonės prašymų pridėtą medžiagą giminėms ir pataisos namų administracijai; pagal gyvenamąją vietą siunčia pranešimus nuteistiesiems baudos bausme, kuriems suteikta malonė;
 • pagal kompetenciją raštu ir žodžiu konsultuoja asmenis malonės suteikimo klausimais, rengia ir teikia užklausimus bei informaciją malonės klausimais;
 • tiria asmenų skundus malonės klausimais, rengia atsakymus šiais klausimais;
 • kaupia dokumentus, susijusius su savo funkcijų vykdymu, juos saugo ir sistemina pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • tvarko nuolatinio saugojimo bylas malonės klausimais, pateikia jas archyvui pagal bylų nomenklatūrą.
 • tvarko nuteistųjų asmenų, prašančių malonės, žinybinę kartoteką.

 

Vyresnioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais malonės teikimo klausimus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853235

Šiandien apsilankė: 4503

Dabar naršo: 295

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.