EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Šarūnas Narbutas

 

Patarėjas atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia motyvuotas išvadas dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimtų ir Lietuvos Respublikos Prezidentui teikiamų pasirašyti įstatymų;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento ar Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Teisės grupės darbą (toliau - Grupės vadovas), pavedimu rengia ir derina teisės aktų projektus, teikia dėl jų pasiūlymus;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento ar Grupės vadovo pavedimu dalyvauja rengiant įstatymų projektus, kai šiuos teisės aktus rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu arba potvarkiu sudarytos darbo grupės ar komisijos, parengtus įstatymo projektus vertina juridinės technikos požiūriu ir pagal santykį su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir galiojančiais įstatymais;
 • dalyvauja Seimo seniūnų sueigos posėdžiuose, analizuoja informaciją apie Seimo sesijos darbų programas, posėdžių darbotvarkes, Seimo komitetų ir frakcijų darbo organizavimo klausimus ir teikia išvadas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Prezidentui ar Grupės vadovui;
 • nuolatos stebi Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžių ir pasitarimų darbotvarkes, teikia apibendrintą informaciją apie juose nagrinėjamus klausimus Lietuvos Respublikos Prezidentui ar Grupės vadovui;
 • konsultuoja Respublikos Prezidento patarėjus Seimo ir Vyriausybės darbo klausimais;
 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų ir potvarkių projektus;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento ar Grupės vadovo pavedimu rengia atsakymų į asmenų prašymus, skundus, raštus ar pareiškimus projektus;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento ar Grupės vadovo pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos ir tarptautinių institucijų, organizacijų vykdomose programose, projektuose, organizuojamuose seminaruose, konferencijose bei kituose renginiuose;
 • rengia ataskaitas apie Teisės grupės darbą;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Grupės vadovo pavedimus.

 

Patarėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnį (dvipakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba vienpakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo stažą teisės srityje;
 • turėti patirties rengiant teisės aktų koncepcijas bei teisės norminių aktų projektus, taip pat lokalinių teisės aktų projektus, taikant teisės teoriją praktikoje;
 • žinoti svarbiausių Lietuvos Respublikos institucijų formavimo tvarką, funkcijas ir kompetencijas, jų vadovų skyrimo procedūras.
 • išmanyti klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos teismų sistema, jų kompetencija, teismų darbo organizavimu, veikla, administravimu ir savivaldos sistema, teisėjų statusu, pretendentų į teisėjus atrankos, jų skyrimu teisėjais, teisėjų karjeros, atsakomybės  procedūromis, būti susipažinusiam su Europos valstybių teismų sistemomis;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europasą);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853662

Šiandien apsilankė: 4930

Dabar naršo: 305

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.