EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Valdemaras Sarapinas

 

Vyriausiasis patarėjas atlieka šias funkcijas:

   

 • organizuoja Grupės darbą, paskirsto pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, skatina Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų iniciatyvą;
 • kaupia ir analizuoja duomenis apie Lietuvos nacionalinio saugumo padėtį, rengia pasiūlymus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • analizuoja Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų sprendimus nacionalinio saugumo klausimais ir informuoja Lietuvos Respublikos Prezidentą;
 • vykdo Valstybės gynimo tarybos sekretoriaus pareigas;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos Prezidentui Seime teikiant Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, įstatymų projektus;
 • dalyvauja rengiant ir vertinant įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstatymus ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui išvadas dėl jų;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Grupės funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimus.

 
Vyriausiasis patarėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

   

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančiose institucijose;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinį saugumą, valstybės ir tarnybos paslaptis, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • išmanyti Lietuvos nacionalinio saugumo politikos pagrindines kryptis, jos įgyvendinimo būdus ir priemones, žinoti Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijų formavimo tvarką, funkcijas ir kompetenciją, jų vadovų skyrimo procedūras;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti Grupės darbą bei valdyti pokyčius;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) įgudusio vartotojo C1 lygiu (pagal Europass);
 • turėti leidimą dirbti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, klasifikuojama slaptumo žyma "Visiškai slaptai", NATO ir ES paslaptį sudarančia informacija žymima slaptumo žyma ,,Cosmic Top Secret".
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79374272

Šiandien apsilankė: 6011

Dabar naršo: 117

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.