EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Mindaugas Silkauskas

    

Patarėjas atlieka šias funkcijas:

   

 • analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, jų reguliavimo srityje esančių įstaigų ir kitų valstybės institucijų teisės aktus, sprendimus nacionalinio saugumo užtikrinimo ir teisėsaugos klausimais, rengia jų apžvalgas ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • renka, analizuoja ir sistemina informaciją bei duomenis nacionalinio saugumo užtikrinimo ir teisėsaugos srityje, rengia siūlymus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • dalyvauja rengiant ir vertinant įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstatymus ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui išvadas dėl jų;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Nacionalinio saugumo grupės darbą (toliau-Grupės vadovas), pavedimus;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia
 • kompetentingoms institucijoms.

  

Patarėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

   

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančiose institucijose;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinį saugumą, valstybės ir tarnybos paslaptis, kriminalinės žvalgybos veiklą, policijos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • išmanyti Lietuvos nacionalinio saugumo politikos pagrindines kryptis, jos įgyvendinimo būdus ir priemones, žinoti Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijų formavimo tvarką, funkcijas ir kompetenciją;
 • žinoti Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų veiklos kryptis, jų įgyvendinimo būdus bei priemones;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) įgudusio vartotojo C1 lygiu;
 • turėti leidimą dirbti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, klasifikuojama slaptumo žyma “Visiškai slaptai”, NATO ir ES paslaptį sudarančia informacija žymima slaptumo žyma „Cosmic Top Secret“.
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79374129

Šiandien apsilankė: 5868

Dabar naršo: 79

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.