EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Giedrė Kaminskaitė-Salters

 

Vyriausioji patarėja atlieka šias funkcijas:

   

 • organizuoja Grupės darbą, paskirsto pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, skatina Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų iniciatyvą;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie ekonominę padėtį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, rengia pasiūlymus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • analizuoja Lietuvos Vyriausybės, ministerijų ir kitų Lietuvos ekonomiką reguliuojančių valstybės institucijų, Europos Komisijos, Europos Parlamento, ES valstybių narių bei kitų užsienio šalių, Pasaulio prekybos organizacijos ir kitų tarptautinių ekonominių organizacijų svarbiausius sprendimus, susijusius su Lietuvos ekonomine ir socialine politika bei, esant reikalui, informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos Prezidentui Seime pristatant Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, įstatymų projektus;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su ekonomine ir socialine politika;
 • teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl kandidatų vadovauti Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, veikiančioms ekonomikos srityje, kuriuos skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, naudodamasis Konstitucijos nustatytomis galiomis;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Grupės funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimus.

 

Vyriausioji patarėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį ekonomikos, bankininkystės ar panašiose srityse;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ekonominės politikos klausimus, susijusius su išteklių paskirstymu ar perskirstymu Lietuvoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos valstybės valdžios institucijų formavimo ir darbo tvarką, kompetenciją, taip pat jų vadovų skyrimo procedūras;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucine sistema, Europos Sąjungos teisės aktų rengimo ir priėmimo procedūromis;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti Grupės darbą bei valdyti pokyčius;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131590

Šiandien apsilankė: 1298

Dabar naršo: 97

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.