EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Tadas Varapnickas

 

Patarėjas atlieka šias funkcijas:

 

teikia motyvuotas išvadas dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimtų ir Lietuvos Respublikos Prezidentui teikiamų pasirašyti įstatymų;

Lietuvos Respublikos Prezidento ar Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Teisės grupės darbą (toliau-Grupės vadovas), pavedimu rengia ir derina teisės aktų projektus, teikia dėl jų pasiūlymus;

atlieka pavedimus, susijusius su Lietuvos Respublikos teismų formavimu (teisėjų skyrimas, atleidimas, perkėlimas, įgaliojimų pratęsimas ir kt.), rengia raštų projektus Teisėjų atrankos komisijai, Teismų tarybai, teismams ir kt.;

tvarko teisėjų darbo vietų (etatų) apskaitą, analizuoja teisėjų poreikį, teisėjų kaitos ir karjeros procesus, teikia pasiūlymus dėl jų optimizavimo, rengia pažymas šiais klausimais;

dalyvauja Teisėjų atrankos komisijos posėdžiuose;

pagal kompetenciją teikia teismams metodinę pagalbą personalo klausimais, apibendrina teismų pirmininkų pasiūlymus bei pastabas ir pateikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui ar Grupės vadovui, bendradarbiauja su institucijomis, kuruojančiomis teismų veiklą;

kaupia duomenis apie situaciją Lietuvos Respublikos teismuose, analizuoja galimus problemų sprendimo būdus ir informuoja apie tai Lietuvos Respublikos Prezidentą ar Grupės vadovą;

rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų ir potvarkių projektus;

Lietuvos Respublikos Prezidento ar Grupės vadovo pavedimu rengia atsakymų į asmenų prašymus, skundus, raštus ar pareiškimus projektus;

Lietuvos Respublikos Prezidento ar Grupės vadovo pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos ir tarptautinių institucijų, organizacijų vykdomose programose, projektuose, organizuojamuose seminaruose, konferencijose bei kituose renginiuose;

rengia ataskaitas apie Teisės grupės darbą;

vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Grupės vadovo pavedimus.

 

Patarėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnį (dvipakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba vienpakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą;

turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo stažą teisės srityje;

turėti patirties rengiant teisės aktų koncepcijas bei teisės norminių aktų projektus, taip pat lokalinių teisės aktų projektus, taikant teisės teoriją praktikoje;

žinoti svarbiausių Lietuvos Respublikos institucijų formavimo tvarką, funkcijas ir kompetencijas, jų vadovų skyrimo procedūras.

išmanyti klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos teismų sistema, jų kompetencija, teismų darbo organizavimu, veikla, administravimu ir savivaldos sistema, teisėjų

statusu, pretendentų į teisėjus atrankos, jų skyrimu teisėjais, teisėjų karjeros, atsakomybės procedūromis, būti susipažinusiam su Europos valstybių teismų sistemomis;

mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

gebėti planuoti savo darbą;

sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europasą);

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853752

Šiandien apsilankė: 5020

Dabar naršo: 329

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.