EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Renaldas Vaisbrodas

 

Patarėjas vykdo tokias funkcijas:

 

 • analizuoja ir referuoja Lietuvos Respublikos Prezidentui apie Europos Sąjungos aktualijas ir tendencijas bei svarbiausius Lietuvos politikos Europos Sąjungoje klausimus;
 • teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl Lietuvos politikos Europos Sąjungoje krypčių, prioritetų, taip pat dėl šios politikos vykdymo;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komiteto, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir kitų institucijų posėdžiuose svarstant politikos Europos Sąjungoje klausimus, išdėsto Lietuvos Respublikos Prezidento poziciją dėl juose nagrinėjamų klausimų;
 • teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento vizitų į užsienį, derina šiuos vizitus su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis bei ruošia jų programas;
 • rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui jo kalbų, pasisakymų ir pokalbio tezių, susijusių su Lietuvos politika Europos Sąjungoje, projektus;
 • rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Prezidento susitikimams su užsienio valstybių bei tarptautinių organizacijų atstovais;
 • pagal kompetenciją vykdo tarnybinį susirašinėjimą su Lietuvos valstybės institucijomis, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamas tarptautines sutartis ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl jų;
 • pagal kompetenciją inicijuoja suinteresuotų institucijų pasitarimus Lietuvos politikos Europos Sąjungoje klausimais;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl informacijos teikimo Lietuvos ir užsienio visuomenės informavimo priemonėms Lietuvos politikos Europos Sąjungoje klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Užsienio politikos grupės darbą (toliau - Grupės vadovas), pavedimus.

 

Patarėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinių santykių srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinę tarnybą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, protokolo reikalavimus ir kt.;
 • žinoti pagrindines Lietuvos užsienio politikos kryptis, jų įgyvendinimo būdus ir priemones, taip pat kitų valstybių užsienio politikos klausimus;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucine sistema, Europos Sąjungos teisės aktų rengimo ir priėmimo procedūromis;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) įgudusio vartotojo C1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853256

Šiandien apsilankė: 4524

Dabar naršo: 301

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.