EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Giedrius Kadziauskas

 

Patarėjas vykdo tokias funkcijas:

 

 • analizuoja duomenis apie valiutų kursus, palūkanų normas, pagrindinių Lietuvos ekonomikai įtaką darančių produktų kainas, svarbiausius infrastruktūros ir kitų ekonomikai reikšmingų įmonių finansinius rodiklius ir kitus susijusius klausimus Lietuvoje ir užsienio rinkose, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • analizuoja ir apibendrina duomenis apie infrastruktūros (energetikos, transporto, komunikacijų) valstybės reguliuojamas sritis, kitus susijusius klausimus Lietuvoje ir užsienio rinkose, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio, Susisiekimo, Energetikos ir kitų ministerijų, taip pat Konkurencijos tarybos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, kitų ekonomiką reguliuojančių institucijų svarbiausius sprendimus, susijusius su Lietuvos įmonių bei atskirų sričių (energetika, transportas, komunikacijos) veiklos reguliavimu, ir esant reikalui informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą;
 • dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant bei vertinant svarbiausius įstatymus ir kitus teisės aktus, formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Komisijos siūlymų bei kitų ES institucijų iniciatyvų infrastruktūros reguliavimo;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su infrastruktūros reguliavimo politika;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą, pavedimus.

 

Patarėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis).
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį finansų srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ekonominės politikos klausimus, susijusius su išteklių paskirstymu ar perskirstymu Lietuvoje, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • išmanyti svarbiausias Lietuvos Respublikos finansinės politikos nuostatas;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131447

Šiandien apsilankė: 1155

Dabar naršo: 113

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.