EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Arūnas Molis

 

Patarėjas vykdo tokias funkcijas:

 

 • analizuoja su energetikos sektoriumi susijusius klausimus, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos ministerijų, ypač Energetikos ministerijos, taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, kitų ekonomiką reguliuojančių institucijų svarbiausius sprendimus, susijusius su Lietuvos įmonių bei atskirų sričių (energetika) veiklos reguliavimu, ir esant reikalui, informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Energetikos ministerija, taip pat Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, kitomis žinybomis, ekonomiką reguliuojančiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo asociacijomis, nepriklausomais ekspertais, tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant svarbiausius energetikos ir kitų svarbiausių ekonomikai sričių reguliavimo klausimus;
 • dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant bei vertinant svarbiausius įstatymus ir kitus teisės aktus, formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Komisijos siūlymų bei kitų ES institucijų iniciatyvų energetikos srityje;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus, susijusius su energetikos sektoriumi;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą, pavedimus.

 

Patarėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 •  
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kuruojamoje srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos energetikos politikos klausimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir kt.;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos energetikos veiklos valdymą;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

  

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131472

Šiandien apsilankė: 1180

Dabar naršo: 111

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.