EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Leopoldas Petrauskas

   

Skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:

 

·  organizuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, paskirsto Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavedimus bei kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę;

·  vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos (toliau - Kanceliarija) kitų struktūrinių padalinių parengtus su Skyriaus kompetencija susijusius dokumentus, kuriuos pasirašo Kanceliarijos kancleris (toliau - Kancleris);

·  dalyvauja rengiant Kanceliarijos strateginius ir kitus veiklos planus, užtikrina dokumentų projektų pagal Skyriaus kompetenciją rengimą;

·  teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

·  Kanclerio pavedimu atstovauja kitose institucijose ir įstaigose;

·  užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą bei perdavimą archyvui;

·  Kanclerio pavedimu vykdo Kanceliarijos valdomų nekilnojamojo turto objektų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovo funkcijas;

·  rengia statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų objektų projektavimo darbų užduotis, projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų sutarčių projektų specialiąsias sąlygas, perspektyvinius, metinius planus;

·  rengia užsakymus projekto ekspertizei atlikti, statybvietės ir projektavimo dokumentų perdavimo - priėmimo aktų projektus, esant poreikiui imasi priemonių statybos leidimams gauti;

·  derina ir tvirtina projektinius sąmatinius dokumentus, rengia dėl jų išvadas;

·  vykdo Kanceliarijos valdomų pastatų, statinių ir teritorijos stebėseną, teikia siūlymus dėl paprastojo ir kapitalinio remonto būtinumo bei tikslingumo;

·  rengia investicinius projektus projektavimo statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų, ilgalaikio turto įsigijimo;

·  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

 

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

·  turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities Statybos inžinerijos krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

·  turėti ypatingo statinio statybos bendrųjų darbų vadovo ir techninės priežiūros vadovo kvalifikaciją gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, inžinerinių statinių kategorijoje;

·  išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais statybos, viešųjų pirkimų, sutarčių, programų projektų rengimo, teritorijų planavimo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje klausimais;

·  turėti ne mažesnę kaip 2 metų inžinerinio statybinio darbo patirties ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį biudžetinėse įstaigose;

·  mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

·  gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą bei valdyti pokyčius;

·  sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

·  mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal Europass);

·  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77766290

Šiandien apsilankė: 6118

Dabar naršo: 278

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.