EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Jaroslavas Bogdzevičius

   

Skyriaus vedėjo pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

 

·  organizuoja Lietuvos Respublikos Prezidento, kadenciją baigusių prezidentų, Kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų aprūpinimą materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, reikalingomis darbo funkcijoms vykdyti;

·  organizuoja ir koordinuoja Kanceliarijoje vykstančių iškilmingų renginių, konferencijų, pasitarimų ir kitų renginių techninį ir ūkinį aptarnavimą;

·  vykdo reprezentacinių kabinetų ir salių priežiūrą;

·  organizuoja ir koordinuoja patalpų, inventoriaus ir teritorijos sutvarkymą bei jų tinkamą paruošimą kitai darbo dienai po šiose patalpose ar teritorijoje įvykusių renginių;

·  stebi rūmų patalpų ir teritorijos būklę ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl paprastojo ir kapitalinio remonto būtinumo bei tikslingumo;

·  organizuoja pagal kompetenciją ilgalaikio ir mažaverčio turto remontą, teikia pažymas apie nusidėvėjusį turtą;

·  organizuoja įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Kanceliarija, fizinę apsaugą;

·  bendradarbiaudamas su Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojais organizuoja Kanceliarijos pastato bei teritorijos apsaugą nuo neteisėtų veiksmų;

·  ekstremalių situacijų atveju Vadovybės apsaugos departamento iškvietimu atvyksta į Kanceliariją bet kuriuo paros metu ir pagal kompetenciją sprendžia iškilusias problemas;

·  vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;

·  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

   

Skyriaus vedėjo pavaduotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

·  turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ūkio administravimo srityje biudžetinėse įstaigose;

·  išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, tarnybinio protokolo reikalavimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

·  mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

·  sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

·  mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal Europass);

·  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77766319

Šiandien apsilankė: 6147

Dabar naršo: 272

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.