EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Diana Jurevičienė

   

Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:

 

·  organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Kanceliarijos patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir statiniuose;

·  atstovauja Kanceliarijai derinant klausimus su maitinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis;

·  stebi patalpų ir įrenginių, inventoriaus būklę, informuoja Skyriaus vedėją apie gedimus  ir teikia pasiūlymus dėl jų atnaujinimo ir remonto;

·  organizuoja ir kontroliuoja valytojų, padavėjų, ir kitų, jam tiesiogiai atskaitingų, darbuotojų darbą;

·  užsako ir nustatyta tvarka išduoda valymo ir sanitarijos higienos priemones, naudojamas patalpų priežiūrai, tvarko jų apskaitą;

·  organizuoja salių ir teritorijų paruošimą Kanceliarijoje vykstantiems renginiams;

·  pasibaigus renginiams organizuoja salių, patalpų, teritorijų ir inventoriaus sutvarkymą bei paruošimą kitai darbo dienai; 

·  organizuoja sezoninių gėlių sodinimą Kanceliarijos patikėjimo teise valdomuose teritorijose (išskyrus Žalgirio g. 133, Vilnius), kontroliuoja tinkamą teritorijose ir patalpose esančių augalų priežiūrą;

·  organizuoja šventinės atributikos paruošimą užuolaidų, staltiesių, baldų, kilimų tinkamą priežiūrą;

·  užsako progines puokštes, gėlių kompozicijas, vainikus;

·  ekstremalių situacijų atveju Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo ar Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos iškvietimu atvyksta į Kanceliariją bet kuriuo paros metu ir pagal kompetenciją sprendžia iškilusias problemas;

·  tvarko, kaupia, sistemina, archyvuoja Skyriaus dokumentaciją ir korespondenciją;

·  priima Skyriui skirtus dokumentus ir perduoda juos Skyriaus vedėjui pasirašyti, derinti ar tvirtinti;

·  dokumentus su Skyriaus vedėjo rezoliucija perduoda vykdytojams, kontroliuoja pavedimų vykdymo terminus;

·  tvarko leidimų, suteikiančių teisę darbuotojų asmeniniams ir Kanceliarijoje aptarnavimo darbus atliekančių įmonių automobiliams stovėti Kanceliarijos aikštelėje bei leidime nurodytose vietose, apskaitą bei jų išdavimą;

·  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

   

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

·  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

·  išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, tarnybinio protokolo reikalavimus, darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkosaugos, higienos bei sanitarijos reikalavimus;

·  turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ūkio administravimo srityje biudžetinėje įstaigoje;

·  mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

·  gebėti planuoti savo darbą;

·  sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

·  mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal Europass);

·  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77766036

Šiandien apsilankė: 5864

Dabar naršo: 212

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.