EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Renatas Gudeliūnas

   

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

 

·  aprūpina Kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus tarnybiniais stacionariais ir mobiliojo ryšio telefono aparatais bei konsultuoja juos telefonų naudojimo klausimais, o prireikus organizuoja telefono aparatų remontą;

·  tvarko tarnybinių stacionarių ir mobiliųjų telefonų apskaitą;

·  organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Kanceliarijos patikėjimo teise valdomų pastatų teritorijose (išskyrus Žalgirio g. 133, Vilnius);

·  organizuoja savalaikį salių, patalpų ir teritorijų paruošimą Kanceliarijoje vykstantiems renginiams (baldų, tribūnų pakylų išdėstymas ir pan.);

·  organizuoja Kanceliarijoje vykstančių renginių įgarsinimą;

·  organizuoja ir kontroliuoja kiemsargių, pagalbinių darbininkų ir ryšininko darbą;

·  pasibaigus renginiams organizuoja salių, patalpų, teritorijų ir inventoriaus sutvarkymą bei paruošimą kitai darbo dienai;

·  užsako ir nustatyta tvarka išduoda valymo ir sanitarijos higienos priemones, naudojamas teritorijų priežiūrai, tvarko jų apskaitą;

·  teikia pažymas apie nusidėvėjusį turtą;

·  aprūpina Skyriaus darbuotojus darbo drabužiais ir avalyne, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, saugančiomis nuo veiksnių, galinčių pakenkti jų saugai ir sveikatai, jas išduoda, kontroliuoja apsaugos priemonių naudojimą, keičia susidėvėjusias;

·  ekstremalių situacijų atveju Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo ar Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos iškvietimu atvyksta į Kanceliariją bet kuriuo paros metu ir pagal kompetenciją sprendžia iškilusias problemas;

·  prižiūri, kad būtų laikomasi darbų saugos, dirbančiųjų sveikatos apsaugos, saugumo technikos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;

·  rengia technines užduotis reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams pirkti;

·  kaupia dokumentus, susijusius su savo funkcijų vykdymu, juos sistemina, saugo pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir nustatyta tvarka perduoda į Kanceliarijos archyvą;

·  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

   

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

·  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

·  išmanyti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  viešuosius pirkimus, tarnybinio protokolo reikalavimus, aplinkosaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, higienos bei sanitarijos reikalavimus;

·  mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

·  gebėti planuoti savo darbą;

·  sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

·  mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pradedančiojo vartojo lygmens A2 lygiu (pagal Europass);

·  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 78602528

Šiandien apsilankė: 2159

Dabar naršo: 190

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.