EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Ieva Budrevičiūtė

Vyresnioji specialistė atlieka šias funkcijas:

   

 • priima materialines vertybes, jas sandėliuoja, saugo ir išduoda;
 • tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą pinigine ir kiekine išraiška, rengia atsargų nurašymo aktus;
 • nustatyta tvarka rengia ir teikia materialinių vertybių apskaitos ataskaitas;
 • rengia užsakymus prekėms, paslaugoms ir darbams, aprūpina Kanceliarijos darbuotojus kanceliarinėmis prekėmis;
 • paruošia (pakuoja, vynioja) Lietuvos Respublikos Prezidento dovanas jo reprezentacinėms reikmėms;
 • tvarko, kaupia ir sistemina Skyriaus dokumentaciją bei korespondenciją;
 • tvarko leidimų, suteikiančių teisę darbuotojų asmeniniams ir Kanceliarijoje aptarnavimo darbus atliekančių įmonių automobiliams stovėti Kanceliarijos aikštelėje bei leidime nurodytose vietose, apskaitą bei jų išdavimą;
 • vykdo Kanclerio asistento funkcijas, kai jo nėra;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kanceliarijos strateginiai tikslai.

     

Specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

   

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

 • gebėti planuoti savo darbą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79475902

Šiandien apsilankė: 182

Dabar naršo: 77

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.