EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Citatos

2015 m. sausio 27 d. 

 

"Kartu su visu pasauliu pagerbiame Holokausto aukų atminimą. Tai skaudi žmonijos tragedija, atėmusi milijonus gyvybių. Mums tai moralinis įpareigojimas, jog smurtas ir nusikaltimai žmoniškumui niekada nepasikartotų"


2015 m. sausio 13 d.

 

"1991-ųjų Sausio 13-ąją, nepabūgę brutalios jėgos, apgynėme savo Tėvynę. Savo namus, kalbą ir teisę gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. Mūsų Laisvę išsaugojo mūsų vienybė - nepalaužta ir nenutildyta. Vienybė, kurią privalome stiprinti ir branginti kiekvienas."


2014 m. gruodžio 9 d.

 

"Sukanka dešimt metų, kaip minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji ragina nepaliaujamai kovoti su korupcija. Tai - ir valstybės, ir kiekvieno asmeninis priešas. Prieš piktnaudžiavimą nėra geresnių ginklų kaip skaidrumas ir visuomenės principingumas, pilietinė ir politinė valia" 


2014 m. gruodžio 3 d.

 

"Tarptautinę neįgalių žmonių dieną dar kartą prisiminkime, kad vieni kitiems esame reikalingi. Visi drauge privalome pasirūpinti, kad žmonės su negalia neliktų uždaryti tarp keturių sienų. Vienybei reikia mūsų visų"

2014 m. lapkričio 23 d.

 


"Sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės diena! Mūsų kariuomenė visada buvo tokia, kokia buvo ir Lietuva. Jauna, veržli, pasiaukojanti, idealistinė ir stiprios dvasios. Tokia ji turi išlikti ir šiandien - susitelkusi, aukštos parengties ir pasiruošusi atsakyti į visus iššūkius. Didžiuojamės ir pasitikime savo valstybės kariuomene!"

 


2014 m. spalio 5 d.

 

"Tarptautinės mokytojų dienos proga pasveikinkime visus Lietuvos mokytojus, gerbiančius ir vertinančius savąjį darbą. Padėkokime savo Mokytojams už tai, kas esame, kaip mąstome, ko siekiame"


2014 m. spalio 2 d. 

 

"Policijai patikėta labai daug - Lietuvos žmonių saugumas, ramybė, orumas. Angelų sargų vardas - ne tik kilni ir garbinga misija, bet didelis įpareigojimas ir atsakomybė. Tegul visada jums užtenka ištvermės ir ryžto tarnauti žmogui ir Lietuvai" 


2014 m. spalio 1d. 

 

„Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną iš naujo įvertinkime mūsų senjorų patirtį ir išmintį. Jų pasiryžimą būti pavyzdžiu jaunajai kartai ir padėti pažinti savo Tėvynę, jos kalbą, istoriją ir kultūrą"


2014 m. rugsėjo 11 d. 

 

"Šiandien pasaulis prisimena rugsėjo 11-osios aukas. Jų atminimas įpareigoja mus dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias terorizmui, užtikrinta taika ir saugumas mūsų žmonėms"  


2014 m. rugsėjo 1 d.

 

"Rugsėjo 1-ąją mokslo metus pradėkime Laisvės dienos pamoka. Prieš 75 metus pasaulį užgriuvęs Antrasis pasaulinis karas Lietuvai pasibaigė tą rugsėjo 1-osios rytą, kai mūsų žemėje nebeliko okupantų kariuomenės. Linkiu mokslo ir žinių siekti kasdien kvėpuojant laisvės oru"


2014 m. rugpjūčio 23 d.

 


"Prieš 25 metus išėję į Baltijos kelią buvome suvienyti vilties ir laisvės jausmo. Bundančios Lietuva, Latvija, Estija visam pasauliui paskelbė pasiryžusios siekti nepriklausomybės. Didžiuokimės mūsų Dainuojančiąja revoliucija, aukštai kelkime Trispalvę ir visada branginkime laisvę"

 


2014 m. rugpjūčio 10 d.

 

"Šiandien prisimename pirmąjį Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną- modernaus lietuviško valstybingumo tėvą, ilgiausiai dirbusį prezidento poste. Ši išskirtinė asmenybė gimė lygiai prieš 140 metų. Šiemet taip pat sukanka 95-eri, kai A. Smetona buvo išrinktas prezidentu ir 70-imt metų nuo jo tragiškos žūties" 


2014 m. birželio 14 d.  

 

"Birželio 14-oji kiekvienais metais mūsų tautai reiškia ir skausmą, ir viltį. Pagerbiame okupacijos ir genocido aukas, prisimename Lietuvos žmones naikinusias sovietmečio represijas, tačiau kartu viliamės daugiau niekada neprarasti laisvės. Tikimės, kad šiandieniniame pasaulyje ji išliks kaip svarbiausia ir neginčijama vertybė"


2014 m. birželio 1 d. 

 

"Kiekvienas vaikas - ypatingas ir brangus Lietuvai. Pasirūpinkime, kad jie augtų saugioje aplinkoje, ir padėkime jiems siekti savo svajonių!" 


2014 m. gegužės 15 d.

 

"Gegužės 15-oji - Tarptautinė šeimos diena. Tegul ši šventė sustiprina mūsų šeimas ir paskatina dar didesnį norą dalintis meile ir gerumu. Puoselėdamos tradicijas, mokydamos susitelkti ir siekti tikslo, mūsų šeimos kuria stiprią ir darnią Lietuvą" 


2014 m. gegužės 9 d.

 

"Europos taikos ir vienybės diena primena mums, kiek daug galima pasiekti bendromis jėgomis kuriant stabilumą ir gerovę mūsų žemyne. Pagarba žmogaus teisėms, laisvė, demokratija ir solidarumas europiečiams yra ne tušti žodžiai, o tikrosios vertybės. Nauji iššūkiai įpareigoja jas saugoti ir puoselėti dar atsakingiau. Visi kartu kurkime stiprią ir saugią Europą!"


2014 m. gegužės 7 d.  

 

"Minėdami lietuviškos spaudos atgavimo 110-ąsias metines, didžiuokimės, kad esame laisvi ir galime reikšti mintis gimtąja kalba. Mylėkime ir puoselėkime lietuvišką žodį!"


 2014 m. gegužės 4 d.  

 

"Nuoširdžiai sveikinu visas Lietuvos Mamas! Jūsų meilė ir šiluma, vidinė stiprybė ir tiesus žodis yra brangiausia dovana. Būkite mylimos ir laimingos!"


2014 m. vasario 19 d.

 

"Prievarta ir kraujas Kijeve peržengia visas ribas. Jėgos naudojimas nėra išeitis. Valdžios ir opozicijos susitarimas reikalingas nedelsiant. Tai, kas vyksta Maidane, nesuderinama su jokiais demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvės principais. Tarptautinė bendruomenė turi imtis visų galimų priemonių ir padėti Ukrainai sustabdyti konflikto aštrinimą bei rasti taikų sprendimo kelią. Reiškiu užuojautą žuvusiųjų artimiesiems bei tikiuosi, kad sužeistaisiais bus skubiai ir tinkamai pasirūpinta"


2014 m. vasario 16 d.

 

"Sveikinu visus Lietuvos žmones su mūsų valstybės atkūrimo švente! Kviečiu šią dieną išdidžiai švęsti Lietuvos nepriklausomybę. Prisimindami Tautos kelią į laisvę, visi kartu stiprinkime savo šalį ir dirbkime jos labui. Mūsų valstybei svarbios kiekvieno piliečio pastangos, kad ir kur būtume. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!"


 2013 m. rugsėjo 22 d.

 

"Baltų vienybės dieną sveikinu Lietuvą ir Latviją! Lietuviai ir latviai - vienintelės pasaulyje išlikusios baltų tautos. Visada saugokime savo kalbą, kultūrą ir baltiškąją tapatybę! Būkime vieningi kaip mūsų protėviai Saulės mūšyje!"


2013 m. rugsėjo 2 d. 

 

"Rugsėjo 1-oji - mokslo ir žinių diena, kurią siejame su nauja pradžia ir naujais iššūkiais. Tai - kuriančios Laisvos Lietuvos šventė. Tokios Lietuvos, kuria džiaugtumėmės ir didžiuotumėmės. Kuriai skirtumėm savo rankas, širdis ir protus. Kuriai būtumėm geranoriški, ištikimi ir pasiaukojantys. Todėl kurkime Lietuvą ir jos Laisvę mokyklos suoluose, universiteto auditorijose ir kiekvienuose namuose. Kurkime Lietuvą ir niekada nepamirškime, kad Ji kuria mus. Su rugsėjo 1-ąja!"  


2013 m. rugpjūčio 31 d.

 

"Minime jau dvidešimtąsias Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metines. Vienu balsu kalbėjusi Lietuva be ginklo laimėjo istorinę pergalę. Niekam nekilo abejonių, kad mūsų atstovų derybiniuose portfeliuose buvo sudėta vieninga visos šalies pozicija. Šis įvykis - tai istorijos pamoka, kiek daug pasiekia šalys, kurių gyventojus kritiniu momentu suvienija nepalaužiami, nepaperkami ir neišduodami principai"


2013 m. rugpjūčio 23 d. 

 

"Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena - mūsų tautos istorija. Atimtą Lietuvos Nepriklausomybę tvirtai susikibę rankomis susigrąžinome Baltijos kelyje. Ši diena tapo šviesiausia ir prasmingiausia mūsų Laisvės išraiška. Laisvės gyventi, mąstyti ir veikti. Laisvės būti kartu, kurti ir tikėti Lietuva"


2013 m. rugpjūčio 19 d.

 

"Šiandien minime Lietuvos tautinės mokyklos idėjos autorės Meilės Lukšienės 100-metį. Jos laikmečio iššūkiai - ugdyti pilietišką, savarankiškai mąstantį, gimtąją kalbą, papročius ir Tėvynės istoriją gerbiantį žmogų - aktualūs ir šiandien. Todėl prieš prasidedant naujiems mokslo metams kviečiu kiekvieną Lietuvos mokytoją dar kartą apmąstyti ir įsipareigoti ugdyti jaunimą -žmogiškumo brandai ir visos mūsų valstybės kultūrai"


2013 m. rugpjūčio 12 d.

 

"Sveikinu su Tarptautine jaunimo diena! Mokydamiesi, dirbdami, savanoriaudami - stenkitės iš visų jėgų ir nebijokite klysti. Mylėkite Lietuvą, kurkite ir gražinkite ją. Tikėkite savo idėja ir pasiekę tikslą sušukite visam pasauliui „Mes galime!"  


2013 m. liepos 31 d.  

 

"Minėdami Medininkų tragedijos 22-ąsiąs metines, sustokime minutei ir prisiminkime mūsų gynėjus, drąsiai stojusius už Lietuvą, už žemę, kurioje gimėme ir gyvename, už mūsų Laisvę!"


2013 m. liepos 17 d.  

 

"Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbis įkvepia kiekvieną lietuvių kartą. Minėdami istorinio skrydžio per Atlantą 80-ąsias metines, susivienykime ir garsinkime Lietuvą naujomis drąsiomis idėjomis ir pasiekimais!"


2013 m. gegužės 5 d.

 

"Jūsų, mielos Mamos, rankose užauga tauta. Su meile ir pasiaukojimu išauklėti Lietuvos sūnūs ir dukros - Jūsų gerumo, išminties ir stiprybės atspindys. Ši diena - tai proga mums dar kartą padėkoti Mamai už gyvenimą! Su Motinos diena!"


2013 m. kovo 11 d.

 

"Prieš 23 metus mus vienijo troškimas būti laisviems ir patiems spręsti savo likimą. Visada išsaugokime šią ypatingą Kovo 11-osios dvasią ir didžiuokimės, kad esame laisvos Lietuvos piliečiai!"


2013 m. vasario 16 d.

 

"Vasario 16-oji - Valstybės atkūrimo diena - mūsų vienybės ir meilės Tėvynei simbolis. Esame stipri tauta. Atlaikėme okupacijas, sibirus ir blokadas, nes mūsų širdyse įspaustas Vytis. Todėl Lietuva buvo, yra ir bus!"


2013 m. sausio 15 d.

 

"Šiandien neįmanoma įsivaizduoti Lietuvos be jūros.
Prieš 90 metų sukilimo organizatorių pastangomis Lietuva atgavo Klaipėdos kraštą ir vėl tapo jūrine valstybe. Šiandien Klaipėda - tai ne tik Lietuvos langas į Vakarus, bet ir mūsų šalies energetinio savarankiškumo simbolis. Be Klaipėdos krašto neabejotinai būtume kur kas mažesnė ir politiškai, ekonomiškai bei kultūriškai silpnesnė valstybė. "


2013 m. sausio 13 d.

 

„Sausio 13-ąją Lietuvos žmonės apgynė savo valstybę. Prisimindami tragiškus įvykius, jaučiame liūdesį ir kartu didelę stiprybę. Esame nenugalimi, kai kovojame už Lietuvą." 


2012 m. spalio 25 d.

 

„Minėdami savo Konstitucijos dvidešimtmetį, galime didžiuotis, kad esame stabili, demokratinė ir tarptautinės bendruomenės gerbiama valstybė. Tik gyvendami pagal Konstituciją, galime pasitikėti vieni kitais. Pagarba Konstitucijai yra pagarba valstybei ir jos žmonėms." 


2012 m. spalio 21 d.

 

"Maironis - Lietuvos laisvės dainius. Jo kūryba gyvai kalba apie kertines tautos vertybes, žadina savimonę ir uždega gražiausius jausmus Tėvynei. Maironis buvo ir visada bus tautos dvasinis vedlys!"


2012 m. rugpjūčio 23 d. 

 

„Prieš 25-erius metus prie A. Mickevičiaus paminklo susirinkusių žmonių drąsa mus visus įkvėpė laisvės siekiui. Šiandien Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena simbolizuoja galimybes patiems spręsti savo Valstybės likimą. Branginkime ir gerbkime savo laisvę aktyviai ir vieningai dalyvaudami savo šalies gyvenime." 


 2012 m. rugpjūčio 12 d.

 

"Sveikinu visus jaunus žmones su tarptautine jaunimo diena! Jūs esate pati svarbiausia mūsų investicija į ateitį. Džiaugiuosi, kad jaunoji karta vis labiau įsitraukia į visuomenės ir valstybės gyvenimą, jaunieji sportininkai mus džiugina aukščiausiais apdovanojimais. Linkiu Jums būti aktyviems, siekti žinių, visiems kartu kurti ir garsinti Lietuvą!"  


2012 m. liepos 31 d.

 

„Šiandien - Medininkų žudynių metinės. Mes visada turime prisiminti Nepriklausomą Lietuvą kūrusius ir už ją gyvybę paaukojusios žmones. Jų dėka šiandien yra Lietuva, yra Lietuvos vaikai ir yra Lietuvos pergalės." 


2012 m. birželio 14 d.

 

„Lietuvos istorijoje taip dažnai greta eina Gedulas ir Viltis. Gedulas dėl žuvusiųjų, Viltis dėl pasiryžusių save aukoti už Tėvynę. Birželio 14-oji įėjo į istoriją kaip siaubo ir skausmo naktis. Be kaltės pasmerkti lietuviai gyvuliniuose vagonuose buvo išgabenti į nežinią. Tačiau ši tragedija šiandien mus įkvepia niekada neprarasti Vilties. Net juodžiausią naktį likti ištikimiems sau, pagrindinėms vertybėms ir, svarbiausia, Lietuvai." 


2012 m. birželio 1 d.

 

"Vaikystė - visa ko pradžia. Meilė ir nuoširdus rūpestis yra svarbiausia vaikui. Pasistenkime, kad mūsų vaikai sulauktų dėmesio, pasitikėtų savimi ir jaustųsi laimingi ne tik minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną."


2012 m. gegužės 14 d.

 

"Laisvė brangesnė už gyvybę. Tai - Romo Kalantos žinia, kuri jau 40 metų yra gyva mūsų atmintyje. Jo meilė Tėvynei ir jaunatviškas idealizmas įkvepia mus ir šiandien."


2012 m. gegužės 7 d.

 

"Sveikinu visus su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena! Lietuviško žodžio vedami atkūrėme valstybę ir iškovojome teisę kalbėti laisvai. Kalba, dėl kurios kovojo mūsų tėvai ir seneliai, šiandien yra gyva. Tai mūsų tautos vienybės ir tapatybės pamatas. Saugokime ir gerbkime ją!"


2012 m. gegužės 6 d.

 

"Mielos mamos, gerumu, kantrybe ir dėmesiu Jūs mokote savo vaikus būti atsakingus ir padėti vienas kitam. Nuoširdumas ir pagalba artimui - stiprios visuomenės pagrindas. Ačiū Jums, brangios mamos, už suteiktą gyvybę, skleidžiamą meilę ir šviesą. Už viską, ko pasiekiame, esame dėkingi Jums. Nuoširdžiai sveikinu Motinos dienos proga!" 


2012 m. gegužės 1 d.

 

"Aštuonerius metus Lietuva yra Europos Sąjungos narė. Būdami joje kartu su kitomis Europos valstybėmis turime galimybę atsakingai kurti savo ateitį, didinti ekonominę gerovę ir stiprinti saugumą. Nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvos žmones!" 


2011 m. liepos 17 d.

 

"Lietuvių vienybės dieną raginu viso pasaulio lietuvius nutiesti draugystės tiltus vieni kitiems, puoselėti lietuvybę ir išsaugoti mus vienijančius tarpusavio saitus, meilę ir pagarbą Lietuvai. Juk buvimas kartu vieningiems - mūsų stiprybė!"


2011 m. gegužės 9 d.

 

Gyvendami globalėjančiame pasaulyje suvokiame, kaip svarbu išsaugoti tautos identitetą. Europos diena atskleidžia didelę Europos šalių kultūrų bendradarbiavimo patirtį. Išnaudokime ją, kurkime europietišką Lietuvą, neprarasdami savitumo.


2011 m. gegužės 3 d.

 

"Prieš 220 metų pirmi Europoje ir antri pasaulyje priėmę rašytinę Konstituciją pademonstravome ypatingą demokratinį sąmoningumą. Gegužės 3-osios Konstitucijoje įtvirtintos vertybės įkūnijo apsisprendimą siekti įstatymo viršenybės, laisvės ir teisingumo idealų, kuriais vadovaudamiesi mes kuriame savo valstybę ir šiandien." 


2011 m. gegužės 1 d.

 

"Šią dieną kiekvienas prisimename didžiausios pagarbos vertą žmogų - savo Mamą. Negailėkime joms šilčiausių padėkos žodžių! Kartu su Motinų iš kartos į kartą perduodama išmintimi ir kantrybe gaunamos gerumo ir atjautos pamokos. Jų nuoširdi meilė - šeimų stiprybės ir valstybės pagrindas."


2011 m. gegužės 1 d.

 

"Jau septynerius metus esame unikalaus viena kitai padedančių Europos valstybių junginio dalis. Būdami skirtingi, papildydami vieni kitus ir laikydamiesi išvien kuriame saugesnį pasaulį. Narystė ES - tai ne tik naujos galimybės, bet ir atsakomybė už savo ir visos Europos ateitį." 


2011 m. balandžio 24 d.

 

"Velykos - atbundančio pasaulio šventė. Kartu su ja iš naujo atrasdami susitelkimo ir vilties prasmę, keičiamės patys. Pasisemkime stiprybės, džiaugsmo, gerumo ir pasitikėjimo vieni kitais. Tegul viltinga Velykų diena suburia visus pabūti drauge, suteikia jėgų eiti pirmyn, stiprina vienybę ir artimo meilę!" 


2011 m. balandžio 7 d.

 

"Sveiki žmonės yra šalies gerovės pamatas. Tik sveika tauta gali kurti stiprią valstybę. Nuo kiekvieno žmogaus požiūrio į savo ir savo šeimos sveikatą priklauso visos tautos ateitis. Pasaulinė sveikatos diena - gera proga susimąstyti, ar tinkamai prižiūrime savo brangiausią turtą, ir pradėti gyventi sveikiau." 


2011 m. kovo 29 d.

 

"Jau septynerius metus Lietuva yra visateisė NATO narė. Narystė Aljanse užtikrina realią šalies nepriklausomybę. Įgyvendinus naują strateginę NATO koncepciją, Lietuva įgaus dar daugiau saugumo garantijų." 


2011 m. kovo 18 d.

 

"Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjos ir veikla, plėtota XIX a. bei XX a. pradžioje, išlieka sektinu pavyzdžiu ir šiandien Lietuvos ir visos Europos aktyvioms, visuomeniškoms moterims. Moterų dalyvavimas politikoje ir visuomeniniame gyvenime parodo valstybės ir visuomenės brandą. Džiaugiuosi, kad šios iškilios lietuvių rašytojos, kultūros ir visuomenės veikėjos šimtas penkiasdešimtosios gimimo metinės, sukankančios šiandien, net keletą mėnesių bus plačiai minimos konferencijose, parodose ir renginiuose gimtajame G. Petkevičaitės-Bitės Panevėžio regione."


2011 m. kovo 8 d.

 

„Pažanga lyčių lygybės srityje akivaizdi, tačiau nepakankama. Kol gyvi lyčių stereotipai, kol moterys nesijaučia saugios darbe ir šeimose - Tarptautinės moters dienos minėjimas nepraranda prasmės."  


2011 m. sausio 27 d.

 

"Minėdami Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, prisimindami Holokausto aukas, kurių ir Lietuvoje buvo šimtai tūkstančių, privalome savo darbais ir žodžiais tvirtinti toleranciją, pagarbą kiekvienai tautai ir žmogaus orumui." 


2010 m. gruodžio 9 d.

 

„Pateisindami korupciją kenkiate patys sau ir savo valstybei. Kreipiuosi į kiekvieną Lietuvos žmogų - nuo studento iki teisėjo - ar tikrai mes norime gyventi išvogtoje valstybėje? Ką kiekvienas iš mūsų padarėme, kad to nebūtų? Geriausias antikorupcinės dienos paminėjimas - tapti asmeniniu gyvenimo be korupcijos pavyzdžiu."  


2010 m. gruodžio 3 d.

 

„Tarptautinė žmonių su negalia diena kiekvienam primena pareigą padėti likimo išbandymus patiriantiems žmonėms atrasti naujas galimybes, atskleisti savo gebėjimus ir būti aktyviais visuomenės gyvenimo dalyviais."


2010 m. spalio 25 d.

 

„Konstitucija - valstybės ir jos žmonių gerovės bei demokratijos garantas ir realus instrumentas, padedantis kurti teisinę valstybę. Tik būdami ištikimi Konstitucijai galėsime susikalbėti tarpusavyje ir spręsti tas sudėtingas problemas, kurių negailėdamas pažeria nuolat kintantis gyvenimas. Tik stipri Konstitucija ir tvirtas mūsų ryžtas laikytis jos nuostatų bus tinkama atsvara mūsų laukiantiems iššūkiams."  


2010 m. liepos 31 d.

 

„Jau devynioliktą kartą pagerbiame Medininkų tragedijos aukas - už Tėvynę žuvusius pareigūnus, - užjaučiame jų artimuosius. Deja, šiemet vėl konstatuojame - Medininkų byla vis dar nebaigta, nusikaltėliai nenubausti. Tikiu, kad teisingumas triumfuos, o žudikai - kas jie bebūtų ir kur jie bebūtų - sulauks atpildo. Tai - mūsų valstybės, visų Lietuvos žmonių garbės ir orumo reikalas." 


2010 m. birželio 15 d.

 

"Prieš septyniasdešimt metų prasidėjęs okupacinis režimas palietė kiekvieną šeimą. Birželio 15-osios naktis visuomet išliks gyva ir tiesioginių jos liudininkų, ir vėlesnių kartų atmintyje. Šiandien pagerbiame ir pirmąjį Lietuvos pasienietį A. Barauską, tą tragišką naktį ištikimai gynusį Lietuvos sieną ir žuvusį atliekant pareigą Tėvynei. Lenkiamės visiems, už Lietuvą žuvusiems, tremties, lagerių ir kalėjimų siaubą patyrusiems žmonėms."

2010 m. birželio 14 d.

 

"Šiandien mes gedime dėl prarastų nekaltų gyvybių, dėl žiaurumo ir neteisybės. Tačiau tai ne tik Gedulo, bet ir Vilties diena. Viltis visada sujungia praeitį ir ateitį, skausmą dėl visų tų, kuriuos tremtis išplėšė iš Lietuvos, ir tikėjimą, kad tai daugiau niekada nepasikartos, nes žmogaus gyvybė - pati didžiausia vertybė."


2010 m. birželio 6 d.

 

"Būti geru Tėvu - labai didelė atsakomybė, reikalaujanti kantrybės, išminties ir atsidavimo. Tėvo diena, kaip ir tėvo vaidmuo šeimoje, buvo nepagrįstai primiršta. Todėl šiandien pasveikinkime mūsų Tėvus, kurie perduoda gyvenimišką patirtį, tiesą, santūrumą ir atkaklumą."

2010 m. gegužės 15 d.

 

"Žvelgdama į praeitį, į pokario partizanų besąlygišką meilę Tėvynei, pasiaukojamą drąsą ir dvasinę stiprybę net ir suvokiant situacijos beviltiškumą, pasigendu to šiandienos gyvenime. Tėvynę mylime ne todėl, kad tikimės kažko iš jos gauti. Ją mylime, nes tai mūsų protėvių ir tėvų žemė, tai mūsų šaknys, mūsų tapatybė, mūsų namai. Tikiu, kad ir šiandien mes išdrįstume paaukoti savo gyvybę nelygioje kovoje vardan Tėvynės."


2010 m. gegužės 9 d.

 

"Prieš šešiasdešimt metų gegužės 9-tąją Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Schumano paskelbta deklaracija, paraginusi Europos valstybes vienyti politinę valią bei materialinius išteklius karo suniokotoms ekonomikoms atkurti, padėjo tvirtus pamatus šiuolaikinei taikos, solidarumo ir žmogaus teisių vertybėmis grįstai Europos Sąjungai. Prieš šešerius metus Lietuvos žmonių valia mūsų šalis tapo visateise šios demokratiškos Europos tautų bendruomenės nare. Stodami į Europos Sąjungą ne tik gavome paramos ir stabilumo garantijas, bet ir prisiėmėme atsakomybę kurti Europos vertą savo šalį. Lietuvą, kurioje kiekvienam žmogui būtų gera ir saugu gyventi. Tokią valstybę sukursime tik bendromis pastangomis ir visų mūsų sutelktu darbu."


2010 m. gegužės 8 d.

 

"Antrasis Pasaulinis karas pareikalavo daugiau nei 60 milijonų žmonių aukų ir palietė daugybės tautų likimus ir gyvenimus, sužlugdė jų svajones ir viltis. Šiandien privalome siekti, kad šio baisaus karo aukų žmonija niekada nepamirštų ir visada prisiminti, jog turime eiti supratimo ir savitarpio pagalbos keliu, toliau puoselėdami bendras vertybes ir stiprindami santarvę."


2010 m. gegužės 2 d.

 

"Už visa tai, kuo svajojome būti ir kas esame - skolingi savo Mamoms. Motinos vidinė tvirtybė ir meilė rodo kelią ir suteikia sparnus skrydžiui. Ši meilė aidu atsiliepia ir sugrįžta mums: dabar mūsų eilė pasirūpinti Jomis, dovanoti Joms savo širdies šilumą ir dėmesį."


2010 m. gegužės 1 d.

 

"Lietuvos narystė Europos Sąjungoje - tai iššūkis ir galimybė. Narystė ES savaime gero gyvenimo negarantuoja. Ji mums visiems suteikia galimybę išmokti geriau dirbti, ginti savo interesus, rodyti iniciatyvą, įgyti svarbios patirties. Europos gerovė yra ir visų mūsų gerovė. To mes ir turime siekti."


2010 m. balandžio 27 d.

 

"Kiekvienas, savo gyvenimą susiejęs su medicina, atlieka ne tik Hipokrato priesaikos įprasmintą misiją - saugoti kiekvieno, be išimties, žmogaus gyvybę ir sveikatą, bet ir prisideda prie stipresnės valstybės kūrimo, nes tik sveika tauta gali sukurti tvirtą valstybę. "


2010 m. balandžio 4 d.

 

"Prisikėlimo šventė - tai vilties ir meilės savo artimui metas. Velykų rytas kasmet primena, kad tie, kurie tiki gėriu ir tiesa, galvoja ne tik apie save, bet ir apie šalia esantį - jie visada nugali. Padėkime vieni kitiems neprarasti tikėjimo geresne Lietuva ir vienas kitu. Tegu Velykų šventė suartina, įkvepia naujiems darbams ir atveria naujų galimybių."


2010 m. kovo 29 d.

 

"Narystė Šiaurės Atlanto aljanse yra vienas svarbiausių nacionalinių tikslų, kurį sėkmingai įgyvendinome. NATO mums ne tik suteikė tvirtas saugumo garantijas, bet ir sudarė sąlygas kurti saugią, taikią gerovės Lietuvą. Tai ypač svarbu šiandien, kai Lietuva bando atsitiesti po ištikusios ekonomikos krizės."


2010 m. kovo 20 d.

 

"Po žiemos bundančiai Žemei - visų mūsų namams, reikia pagalbos. Kad Žemė išliktų svetinga žmogui, būtina ne tik susitvarkyti savo kiemą, nepraeiti abejingai pro užterštą upelį, prišiukšlintą pamiškę, išdegintą žolę, statybų išdarkytą paežerę, bet ir neleisti civilizacijai ar vartotojiškiems įpročiams sudarkyti gražiausių Lietuvos kampelių. Pavasario lygiadienis ir pasaulinė Žemės diena kasmet primena, kad kiekvienas esame atsakingas už tai, kaip gyvensime ir kaip atrodys visų mūsų bendri namai."


2010 m. kovo 11 d.

 

"Laisvė nėra baigtinė sąvoka: mes ją kuriame kasdien iš naujo...Ji - mūsų širdyse."


2010 m. vasario 24 d.

 

"Sąjūdžio remiamų kandidatų pergalė Aukščiausiosios Tarybos rinkimuose prieš 20 metų atvertė naują Lietuvos istorijos puslapį. Tai buvo kelio į Kovo 11-ąją pradžia. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir naujos epochos, kita linkme pakreipusios daugelio valstybių istoriją, pradžia. 1990 metų vasario 24-oji - mūsų visų vienybės, susitelkimo, tikėjimo savimi ir savo ateitimi triumfas. Mūsų visų, mylinčių savo Tėvynę, Laisvės pradžia. Eikime tuo keliu ir šiandien."


2010 m. sausio 28 d.

 

"Nedidelės, bet veržlios ir lanksčios, greitais gazelės šuoliais plečiančios savo veiklą įmonės, šiandien gali padėti ne tik sumažinti nedarbą, bet ir pristabdyti emigraciją bei sustiprinti šalies ūkį."


2010 m. sausio 25 d.

 

"Kol trys ministerijos tarpusavyje ginčijasi dėl jaunimo nedarbo mažinimui ir verslumo skatinimui skirtų pinigų ir programų, jaunimas realios pagalbos nesulaukia. Tokia situacija neleistina. Parama naujų darbo vietų kūrimui negali būti deklaratyvi. Švietimo, Ūkio ir Socialinės apsaugos ministerijos turi užtikrinti, kad jauni, verslūs ir iniciatyvūs žmonės, turintys unikalių verslo idėjų, gautų visą verslo pradžiai reikalingą pagalbą."


2010 m. sausio 13 d.

 

"Prieš 20 metų, tomis sunkiomis, neramiomis sausio dienomis mes visi suvokėme, kad išsaugoti idealus, apginti savo, savo vaikų ateitį ir išsaugoti tapatybę galime tik apgynę ir išsaugoję laisvę. Tai buvo daugiau nei pareiga."


„Kas yra laisvė? Laisvė - tai atsakomybė, įstatymas, pareiga. Laisvė - tai galimybė patiems pasirinkti savo gyvenimo kelią."


2009 m. gruodžio 9 d.

 

"Korupcija išsikerojusi daugelyje gyvenimo sričių. Siekdami sustabdyti jos plitimą - turime pradėti kiekvienas nuo savęs. Būkime nepakantūs kiekvienam laukiančiam kyšio ir kiekvienam tiesiančiam ranką jį duoti."


2009 m. gruodžio 7 d.

 

"2010 metai - lemiami metai mūsų valstybei. Nuo Lietuvos politikų atsakomybės priklausys, ar gebėsime priimti valstybės biudžetą, įgyvendinti struktūrines Sodros reformas ir atsakingai žiūrėti į šalies skolą."


  
1 ι 2
Informacija atnaujinta: 2015-01-28 09:08

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 81295957

Šiandien apsilankė: 4256

Dabar naršo: 88

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.